Thực hiện dân chủ và kỉ luật có ý nghĩa là?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2531 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Dân chủ và kỉ luật là hai yếu tố vô cùng quan trọng, giúp con người phát triển, tạo nên những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, nâng cao chất lượng lao động xã hội. Vậy Thực hiện dân chủ và kỉ luật có ý nghĩa là?

Câu hỏi: Thực hiện dân chủ và kỉ luật có ý nghĩa là?

A. Tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động

B. Tạo cơ hội cho mọi người phát triển

C. Nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động

D Cả A, B, C

Đáp án đúng là đáp án D. Thực hiện dân chủ và kỉ luật có ý nghĩa là Cả A, B, C

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng

Dân chủ là chế độ chính trị trong đó toàn bộ quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, do dân thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện do dân bầu ra; là hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội dựa trên việc thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thừa nhận nguyên tắc bình đẳng, tự do và quyền con người.

Kỷ luật là những quy tắc xử sự chung do một cơ quan, tổ chức đặt ra yêu cầu tất cả các thành viên trong cơ quan, tổ chức đó phải thực hiện theo, thường được đặt ra trong các cơ quan nhà nước.

Dân chủ là để cho mọi người thể hiện và phát huy sự đóng góp của mình vào việc chung của xã hội, cộng đồng và tập thể; kỷ luật là điều kiện để thực hiện dân chủ.

Dân chủ và kỷ luật có ý nghĩa: Tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động; Tạo cơ hội cho mọi người phát triển; Nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A. Thực hiện dân chủ và kỉ luật có ý nghĩa là Tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động là đáp án đúng, tuy nhiên đặt trong các đáp án mà câu hỏi đưa ra thì đáp án A chưa đầy đủ.

+ Phương án B. Thực hiện dân chủ và kỉ luật có ý nghĩa là Tạo cơ hội cho mọi người phát triển là đáp án đúng, tuy nhiên đặt trong các đáp án mà câu hỏi đưa ra thì đáp án B chưa đầy đủ.

+ Phương án C. Thực hiện dân chủ và kỉ luật có ý nghĩa là Nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động là đáp án đúng, tuy nhiên đặt trong các đáp án mà câu hỏi đưa ra thì đáp án C chưa đầy đủ.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án D. Thực hiện dân chủ và kỉ luật có ý nghĩa là Cả A, B, C

5/5 - (6 bình chọn)