Thuật toán có thể được diễn tả bằng cách?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2418 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Máy tính là một thiết bị giúp con người xử lí thông tin. Khi con người dùng máy tính làm một việc nào đó thì người dùng chỉ cân quan tâm đến hai yếu tố: đưa vào máy thông tin gì và cần lấy ra thông tin gì (Output).

Muốn máy tính làm được công việc này, ta cần chỉ cho máy dãy các thao tác mà máy có thể thực hiện được. Thuật toán chính là cách giải bài toán mà về nguyên tắc ta có thể giao cho máy tính thực hiện được. Vậy Thuật toán có thể được diễn tả bằng cách?

Câu hỏi:

Thuật toán có thể được diễn tả bằng cách?

A. Liệt kê

B. Sơ đồ khối

C. Tổng hợp

D. Liệt kê hoặc sơ đồ khối

Đáp án đúng D.

Thuật toán có thể được diễn tả bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối cho con người để nắm được với thông tin cho trước thì người dùng sẽ tương ứng có được output tương ứng qua thuật toán, thuật toán để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện đấy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Trong toán học và khoa học máy tính, một thuật toán, còn gọi là giải thuật, là một tập hợp hữu hạn các hướng dẫn được xác định rõ ràng, có thể thực hiện được bằng máy tính, thường để giải quyết một lớp vấn đề hoặc để thực hiện một phép tính.

Các thuật toán luôn rõ ràng và được sử dụng chỉ rõ việc thực hiện các phép tính, xử lý dữ liệu, suy luận tự động và các tác vụ khác.

Thuật toán để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện đấy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm.

Thuật toán có thể được diễn tả bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối.

Thuật toán có một số tính chất như sau:

+ Tính dừng: Thuật toán phải kết thúc sau một số hữu hạn lần thực hiện các thao tác;

+ Tính xác định: Sau khi thực hiện một thao tác thì hoặc là thuật toán kết thúc hoặc là có đúng một thao tác xác định để được thực hiện tiếp theo;

+ Tính đúng đắn: Sau khi thuật toán kết thúc, ta phải nhận được Output cần tìm.

5/5 - (6 bình chọn)