Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty 2022 như thế nào?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 07/01/2022 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 448 Lượt xem

Trong bài viết này, TBT Việt Nam sẽ chia sẻ với bạn đọc những thắc mắc khi thay đổi tên công ty, cụ thể là thắc mắc về Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty mời Quý vị theo dõi.

Thay đổi tên công ty có phải thông báo cơ quan thuế không?

Thay đổi tên công ty (bao gồm thay đổi tên của công ty) là trong những vấn đề trong thay đổi đăng ký kinh doanh. Bởi khi thành lập doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Một trong những thông tin cơ bản của doanh nghiệp được kê khai khi đăng ký là tên của doanh nghiệp. Những thông tin cơ bản của doanh nghiệp khi làm thủ tục đăng ký sẽ được thể hiện thông qua Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh, nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Theo quy quy định tại Điều 31 Nghị định 78/2015-NĐ/CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018-NĐ/CP:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan thuế. Các cơ quan sử dụng thông tin về đăng ký doanh nghiệp do phòng đăng ký kinh doanh cung cấp không đuợc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các thông tin mà Phòng đăng ký kinh doanh đã gửi.

Như vậy, với quy định trên, khi thay đổi tên của doanh nghiệp thì vẫn phải thông báo với cơ quan thuế.

Tuy nhiên, hoạt động thông báo này chỉ áp dụng bắt buộc đối với Phòng đăng ký kinh doanh – nơi mà doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên của doanh nghiệp bởi đây là cơ quan có thẩm quyền quản lý các dữ liệu về doanh nghiệp, đồng thời cũng là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bởi vậy, sau 05 ngày kể từ ngày thực hiện xong thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung tên doanh nghiệp được thay đổi, Phòng đăng ký doanh phải gửi thông tin của doanh nghiệp vừa được sửa đổi cho cơ quan thuế. Việc này có ý nghĩa nhằm đảm bảo cho dữ liệu của doanh nghiệp luôn được cập nhật kịp thời và thống nhất giữa các cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Lưu ý: Doanh nghiệp không phải thông báo cho cơ quan thuế khi thay đổi tên của doanh nghiệp, đồng thời cơ quan thuế cũng không được yêu cầu doanh nghiệp gửi thông tin đã tiến hành thay đổi mà Phòng đăng ký kinh doanh đã gửi.

Cần làm gì sau khi thay đổi tên công ty?

Ngoài việc giải đáp về thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty, TBT Việt Nam muốn lưu ý tới Quý vị những công việc cần làm khi thay đổi tên công ty.

Thay đổi tên doanh nghiệp là một trong những vấn đề trong thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, vì vậy sau khi thay đổi t%3n, doanh nghiệp cần phải tiến hành các công việc cụ thể sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật doanh nghiệp 2014: “Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành”.

Với quy định trên, cùng với việc đổi thành công tên doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi, chỉnh sửa các ấn phẩm, giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu do doanh nghiệp phát hành với tên mới được Cơ quan Đăng ký doanh công nhận, như: Biển quảng cáo, hóa đơn, con dấu, chữ ký số, card visit, phong thư, …

Thông báo và đăng ký thay đổi thông tin tên giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;

Thông báo tới các đối tác, khách hàng mà doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh hay cung cấp dịch vụ;

Thông báo và nộp hồ sơ đính chính lại thông tin tên chủ sở hữu trên các giấy tờ có đăng ký thông tin chủ sở hữu là doanh nghiệp.

Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty như thế nào? 

Bước 1: Doanh nghiệp có thể tổ chức họp bàn về việc thống nhất lựa chọn và  thay đổi tên doanh nghiệp.

Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ. Lưu ý, hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm:

– Thông báo (thông báo phải đảm bảo đầy đủ nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 78/2015-NĐ/CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 108/2018-NĐ/CP)

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty CP và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên và đối với doanh nghiệp tư nhân. Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp;

Bước 4: Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận;

Bước 5: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

Bước 6: Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung tên của doanh nghiệp đã được sửa đổi.

Mọi băn khoăn về thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty Quý vị liên hệ TBT Việt Nam theo số 1900 6560 để được tư vấn nhanh chóng và chính xác.