Thủ tục thay đổi người đại diện với cơ quan thuế năm 2024

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 29/03/2024 |
 • Tư vấn pháp luật |
 • 262 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Thủ tục thay đổi người đại diện với cơ quan thuế năm 2024. Khi thay đổi người đại diện theo có phải thông tin với cơ quan thuế không ?1. Những người đại diện nào thì cần phải thông tin với cơ quan thuế khi thay đổi ?Cơ quan thuế là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản trị và thu thuế vào Chi tiêu nhà nước. Theo đó, cơ quan thuế gồm có : Tổng cục thuế ( cơ quan thuế cấp TW ), Cục thuế ( cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố thường trực TW ), Chi cục thuế ( cơ quan thuế huyện, thành phố thường trực tỉnh ). Khi thay đổi người đại diện, thì cũng phải thực thi với cơ quan thuế theo hướng dẫn được chúng tôi ra sau đây :

1. Những người đại diện nào thì cần phải thông tin với cơ quan thuế khi thay đổi ?

Luật Doanh nghiệp năm 2020, tại Khoản 1, Điều 12 lao lý : Người đại diện theo pháp luật là cá thể đại diện cho doanh nghiệp triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ thanh toán giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người nhu yếu xử lý việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trước Trọng tài, Tòa án và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp luật .
Như vậy, hiểu một cách khái quát hơn, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người do pháp luật pháp luật hoặc do Tòa án chỉ định, có quyền nhân danh vì quyền lợi của doanh nghiệp xác lập, triển khai những thanh toán giao dịch, việc làm trong khoanh vùng phạm vi đại diện. Chủ thể đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá thể, và những nhân phải có khá đầy đủ những thông tin về nhân thân như họ và tên khá đầy đủ, giới tính, ngày sinh, dân tộc bản địa, quốc tịch, chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hiện hành, hộ khẩu và địa chỉ hiện tại
Đại diện theo pháp luật thường giữ những chức vụ quan trọng trong cỗ máy hoạt động giải trí như :
– quản trị Hội đồng thành viên hoặc quản trị Hội đồng quản trị
– Tổng giám đốc, giám đốc
– Chủ doanh nghiệp tư nhân
– Chủ hộ kinh doanh thương mại
– Người được cá thành viên của hộ kinh doanh thương mại bầu, lựa chọn
Đây là những người phải có trình độ trình độ, kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn trong quản trị kinh doanh thương mại hoặc trong ngành, nghề kinh doanh thương mại mà họ thực thi trên thực tiễn và hoàn toàn có thể là được những thành viên trong ban chỉ huy tin yêu

2. Khi thay đổi người đại diện theo có phải thông tin với cơ quan thuế không ?

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải có triển khai thông tin với cơ quan ĐK thuế là một trong những pháp luật của Luật quản lý thuế. Khi có sự thay đổi về thông tin trên tờ khai ĐK thuế, bảng kê kèm theo tờ khai ĐK thuế thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi thông tin trong hồ sơ ĐK thuế hoặc bổ trợ thông tin về thông tin tài khoản của người nộp thuế, đơn cử là có sự thay đổi về :
– Tên của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương mại
– Địa chỉ trụ sở chính hoạt động giải trí
– Địa chỉ nhận thông tin thuế đã ĐK
– Quyết định xây dựng doanh nghiệp
– Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại đã được cấp
– Thay đổi ngành nghề kinh doanh thương mại chính
– Thay đổi vốn điều lệ
– Các yếu tố về mô hình kinh tế tài chính
– Hình thức hạch toán kế toán về hiệu quả kinh doanh thương mại
– Thay đổi về kinh tế tài chính
– Thay đổi thông tin về đơn vị chức năng chủ quản ( cơ quan cấp trên trực tiếp )
– Thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật
– Các loại thuế phải nộp
– tin tức về những đơn vị chức năng có tương quan
– tin tức khác về họ và tên, và số điện thoại thông minh liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc, … và kế toán trưởng của doanh nghiệp
Như vậy, khi thay đổi người đại diện theo thì phải thông tin với cơ quan thuế với những thủ tục như mục sau

3. Thủ tục thay đổi người đại diện với cơ quan thuế năm 2024

Bước 1 : Chuẩn bị bộ hồ sơ thay đổi thông tin, gồm có những sách vở sau :

– Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ thông tin ĐK thuế mẫu 08 – MST phát hành kèm theo Thông tư này ;
– Bản sao Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, hoặc Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí đơn vị chức năng phụ thuộc vào, hoặc Quyết định xây dựng, hoặc Giấy phép tương tự do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin trên những Giấy tờ này có thay đổi .
Bước 2 : Nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Chi cục thuế trực tiếp quản trị doanh nghiệp
– Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ như lao lý trên cho cơ quan quản trị thuế trực tiếp của mình. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn những hình thức nộp hồ sơ theo phương pháp như : nộp trực tiếp, nộp trực tuyến qua mạng, nộp bằng đường bưu điện .
– Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, người nộp thuế truy vấn vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để update thay đổi, bổ trợ thông tin ĐK thanh toán giao dịch điện tử với cơ quan thuế ( theo mẫu số 02 / ĐK-TĐT phát hành kèm theo Thông tư 110 / năm ngoái / TT-BTC Hướng dẫn thanh toán giao dịch điện tử trong nghành thuế ), ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế .
Bước 3 : Chi cục thuế giải quyết và xử lý hồ sơ
– Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

 • Công chức thuế đảm nhiệm và đóng dấu đảm nhiệm hồ sơ ĐK thuế, ghi rõ thời Điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ ĐK thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả hiệu quả ĐK thuế. Trường hợp hồ sơ ĐK thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế .
 • Công chức thuế kiểm tra hồ sơ ĐK thuế, trường hợp cần bổ trợ hồ sơ, cơ quan thuế phải thông tin cho người nộp thuế ngay trong ngày thao tác ( so với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế ) ; trong thời hạn 02 ( hai ) ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ ( so với hồ sơ gửi qua đường bưu chính ) .

– Trường hợp hồ sơ nộp qua mạng điện tử

 • Sau khi nhận được thông tin thay đổi, bổ trợ của người nộp thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông tin ( theo mẫu 03 / TB-TĐT phát hành kèm theo Thông tư 110 / năm ngoái / TT-BTC ) về việc gật đầu hoặc không gật đầu thông tin ĐK thay đổi, bổ trợ cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế .

Bước 4 : Nhận tác dụng là thông tin ĐK thuế được update và bổ trợ
– Đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi những thông tin ĐK thuế không có trên Giấy ghi nhận ĐK thuế hoặc Thông báo mã số thuế thì thời hạn xử lý hồ sơ là trong thời hạn 02 ngày thao tác .
– Đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi những thông tin trên Giấy ghi nhận ĐK thuế hoặc Thông báo mã số thuế thì thời hạn xử lý hồ sơ là trong thời hạn 03 ngày thao tác .
– Đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh thương mại dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản trị thì thời hạn xử lý hồ sơ là không quá 10 ngày thao tác .

4. Mẫu tờ khai thay đổi thông tin ĐK thuế update năm 2024

Được vận dụng theo mẫu 08 – MST, Thông tư số 105 / 2020 / TT-BTC về hướng dẫn ĐK thuế .

Mẫu số: 08-MST

(Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xem thêm: Khái niệm tệ nạn xã hội là gì? Phân loại các loại tệ nạn xã hội?

________________________

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp ,
hợp tác xã
□ Tổ chức □ Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại □ Cá nhân □ Khác
 1. Tên người nộp thuế:
 2. Mã số thuế:
 1. Địa chỉ trụ sở chính:
 2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4 a. Tên :
4 b. Mã số thuế :

4 c. Hợp đồng đại lý thuế : số … … ngày … .
Đăng ký bổ trợ, thay đổi những chỉ tiêu ĐK thuế như sau :

Chỉ tiêu (1) Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ :
– Chỉ tiêu 4 : Địa chỉ nhận thông tin thuế trên tờ khai 01 – ĐK-TCT
– … .

124 Lò Đúc – Thành Phố Hà Nội 235 Nguyễn Thái Học – TP. Hà Nội
II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ :
– Bảng kê BK02-ĐK-TCT
– … .

Bổ sung đơn vị chức năng nhờ vào …

Người nộp thuế cam kết những thông tin kê khai trên là trọn vẹn đúng chuẩn và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai. / .

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên : … … … ..
Chứng chỉ hành nghề số : … ..

…., ngày….tháng….. năm….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

– Cột ( 1 ) : Ghi tên những chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai ĐK thuế hoặc những bảng kê kèm theo hồ sơ ĐK thuế .
– Cột ( 2 ) : Ghi lại nội dung thông tin ĐK thuế đã kê khai trong lần ĐK thuế gần nhất .
– Cột ( 3 ) : Ghi đúng chuẩn nội dung thông tin ĐK thuế mới thay đổi hoặc bổ trợ .

5. Một số câu hỏi tương quan đến thủ tụcthay đổi người đại diện với cơ quan thuế

5.1 Mẫu 08 – MST về thay đổi thông tin ĐK thuế hiện này còn hiệu lực hiện hành không ?

Nếu như là mẫu 08 – MST thuộc Thông tư số 105 / 2020 / TT-BTC về hướng dẫn ĐK thuế thì vẫn còn hiệu lực hiện hành và trường hợp mẫu 08 – MST pháp luật tại Thông tư số 95/2016 / TT-BTC thì không còn hiệu lực hiện hành sử dụng

5.2 Trước khi triển khai thay đổi người đại diện với cơ quan thuếthì cần chú ý quan tâm gì ?

Để được cơ quan thuế đồng ý thủ tục này, doanh nghiệp cần phải triển khai ĐK thay đổi nội dung giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại với Phòng ĐK kinh doanh thương mại, được đồng ý chấp thuận mới triển khai tiếp thủ tục này

5.3 Thời gian thay đổi người đại diện với cơ quan thuếvà cơ quan ĐK kinh doanh thương mại là bao lâu ?

– Nếu hồ sơ hợp lệ ngay từ đầu thì thời hạn thực thi, xử lý hồ sơ sẽ trong khoảng chừng thời hạn từ 05 – 07 ngày
– Nếu hồ sơ phải sửa đổi, bổ trợ thì thời hạn thực thi thủ tục sẽ chậm hơn và bị lê dài

Xem thêm: Thế chấp là gì? Thế chấp khác cầm cố như thế nào?

Source: https://tbtvn.org
Category: Tư vấn pháp luật

5/5 - (5 bình chọn)