Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật – Tư vấn pháp luật

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 18/08/2022 |
 • Tư vấn pháp luật |
 • 182 Lượt xem
5/5 - (8 bình chọn)

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty phải thực thi thủ tục thay đổi ĐK doanh nghiệp và cấp lại Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp mới. Chúng tôi hướng dẫn chi tiết cụ thể thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau :

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao căn cước công dân/ hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật mới;

– Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho chúng tôi thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Kèm theo Thông báo, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ còn có một trong các tài liệu sau:

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

+ Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật kèm theo thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật; Hoặc Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật.

Các bước để thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ nêu trên hoặc trải qua dịch vụ của tbtvn.org được tương hỗ soạn thảo hàng loạt hồ sơ theo lao lý .

Bước 2: Nộp hồ sơ và lệ phí

Công ty nộp hồ sơ trải qua hình thức trực tiếp, hoặc qua hình thức điện tử hoặc dịch vụ bưu chính tùy thuộc vào từng nơi ĐK doanh nghiệp. Đa số những tỉnh / thành phố lúc bấy giờ đã tiến hành nhận hồ sơ thay đổi qua cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp .

Doanh nghiệp nộp lệ phí khi nộp hồ sơ thay đổi người đại diện.

Bước 3: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận hiệu quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan ĐK doanh nghiệp hoặc qua dịch vụ bưu chính .
Kết quả nhận được là giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ghi nhận thông tin người đại diện theo pháp luật mới .
Thời gian, ngân sách để thay đổi người đại diện theo pháp luật
Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, thời hạn cơ quan ĐK doanh nghiệp giải quyết và xử lý hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật là 03 ngày thao tác kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ .
Khi nộp hồ sơ qua Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp, công ty nộp lệ phí công bố thay đổi ĐK doanh nghiệp 100.000 VNĐ .

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Tư vấn, kiểm tra điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật mới của công ty;

– Tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của công ty, loại hình công ty;

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho công ty;

– Đại diện Qúy khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp tới khi ra kết quả và bàn giao cho Qúy khách hàng;

– Đại diện Qúy khách hàng thực hiện công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quôc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Tư vấn cho Qúy khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như: cách thức thông báo cho khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các loại giấy phép con có ghi nhận thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ

Một số lưu ý về thay đổi người đại diện theo pháp luật

Lưu ý về Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;
 • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Lưu ý về chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty

Giám đốc / Tổng giám đốc công ty được làm giám đốc / Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác ( trừ doanh nghiệp nhà nước và công ty đại chúng ) .
Công ty hoàn toàn có thể lựa chọn những chức vụ cho người đại diện theo pháp luật như sau :

 • Giám đốc công ty;
 • Tổng Giám đốc công ty;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – Đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Hoặc các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy định pháp luật.

Lưu ý về số lượng người đại diện theo pháp luật của một công ty

 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần và công ty TNHH có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật
 • Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu trên đăng ký doanh nghiệp chưa có thông tin số điện thoại hoặc chưa cập nhật thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc chưa phân mã ngành theo hệ thống mã ngành kinh tế quốc dân doanh nghiệp cần thực hiện, bổ sung để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây:
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với loại hình công ty tương ứng;
 • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được bầu;

Một số lưu ý sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký thay đổi thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng;
 • Trường hợp đại diện pháp luật cũ là trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu có nhu cầu thay đổi thì công ty cần làm thủ tục thay đổi;
 • Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Đối với công ty có giấy phép kinh doanh như giấy phép kinh doanh lữ hành, giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đại diện trên các giấy phép này;
 • Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng, nộp thuế thu nhập (nếu phát sinh thu nhập chịu thuế).

Câu hỏi thường gặp về thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thế nào là người đại diện theo pháp luật?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá thể đại diện cho doanh nghiệp triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ thanh toán giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người nhu yếu xử lý việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trước Trọng tài, Tòa án và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp luật .

Người đại diện theo pháp luật có phải ở Việt Nam?

Doanh nghiệp phải bảo vệ luôn có tối thiểu một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Nước Ta. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Nước Ta và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Nước Ta. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm đã chuyển nhượng ủy quyền .

Công ty có thể có nhiều đại diện theo pháp luật được không?

Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty lao lý đơn cử số lượng, chức vụ quản trị và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty lao lý đơn cử quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng người đại diện theo pháp luật .

Đại diện theo pháp luật nhưng không góp vốn có được không?

Công ty có thể thuê người khác làm đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật có thể không phải là người góp vốn trong doanh nghiệp.

Đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác?

Đại diện theo pháp luật hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền cho người khác quản trị doanh nghiệp trải qua văn bản chuyển nhượng ủy quyền .
Mọi thông tin tương quan đến thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, Quý khách vui vẻ liên hệ chúng tôi để được tư vấn cụ thể và cung ứng dịch vụ trọn gói .

5/5 - (8 bình chọn)