Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 313 Lượt xem

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là một thủ tục mà doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện khi có nhu cầu mở rộng hoặc thu hẹp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Đối với thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh thì cần phải thực hiện tuân thủ theo quy định pháp luật.

Trong bài viết dưới đây, TBT Việt Nam sẽ giới thiệu tới quý vị một số quy định liên quan tới thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là gì?

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là việc mà chủ thể bắt buộc phải thực hiện đăng ký với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi có sự điều chỉnh về mã ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh.

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Việc thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tùy thuộc vào từng nơi mà sẽ có hình thức để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh khác nhau, theo đó hiện nay việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh có thể thực hiện bằng việc thực hiện trực tiếp nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền hoặc thực hiện qua mạng.

Đối với thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh bằng hình thức nộp hồ sơ trực tiếp

– Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ đầy đủ

Trong đó, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

+ Giấy ủy quyền nếu ủy quyền cho người khác, đơn vị thực hiện dịch vụ khi chủ thể được ủy quyền không phải là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp đó.

– Sau khi doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ như trên nộp hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh

– Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và gửi giấy biên nhận cho khách hàng

Sau đó tiếp tục thực hiện việc kiếm tra tính hợp lệ của hồ sơ về yêu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh. Nếu hồ sơ đã hợp lệ thì cơ quan này sẽ thực hiện việc điều chỉnh thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Nhận kết quả

Trong vòng là 3 ngày làm việc tính từ khi nộp hồ sơ đầy đủ thì quý vị sẽ nhận được chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Nếu doanh nghiệp đăng ký mà có nhu cầu thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Trong trường hợp từ chối thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo tới doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do

Đối với thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh bằng hình thức qua mạng

Bước 1: Thực hiện truy cập tại tài khoản của hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Cụ thể khách hàng truy cập theo đường link như sau:

Dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Sau khi vào website hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo đường link như trên thì lúc này hệ thống yêu cầu đăng nhập tài khoản, việc đăng nhập tài khoản có thể thực hiện theo một trong hai cách như sau:

+ Đăng nhập theo tài khoản đã đăng ký kinh doanh từ công ty

+ Đăng nhập bằng chữ ký số công cộng.

Bước 3: Thực hiện lựa chọn đăng ký:

Sau khi đã đăng nhập hệ thống,q úy vị cần chọn vào mục đăng ký về thay đổi đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Chọn doanh nghiệp đăng ký thay đổi

Qúy vị cần nhập mã số thuế/mã số doanh nghiệp để tìm doanh nghiệp, khi hoàn tất mục này thì các thông tin về doanh nghiệp sẽ hiển thị trên hệ thống.

Bước 5: Chọn loại đăng ký thay đổi

Tiếp đó, khách hàng sẽ chọn vào mục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Bước 6: Chọn phần tài liệu để đính kèm theo nộp trực tuyến.

Các giấy tờ được đính kèm được chuẩn bị sẵn, bao gồm:

+ Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

+ Bản scan của Quyết định Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh. Hoặc quyết định chủ sở hữu công ty nếu là công ty TNHH một thành viên ( trong quyết định này nêu rõ nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh)

+ Bản scan của biên bản họp Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh ( trong quyết định này nêu rõ nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh).

+ Bản sao của giấy tờ chứn thực cá nhân

+ Văn bản ủy quyền nếu doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân hoặc đơn vị khác thực hiện.

Bước 6: Thanh toán online

Hoàn tất các bước trên, khách hàng tiếp tục đi đến mục thanh toán điện tử

Bước 7: Hoàn tất việc nộp hồ sơ để đăng ký

Sau khi đã hoàn tất việc thanh toán, quý vị nhập chuột vào mục tiếp theo để cập nhật thao tác, khi đó hồ sơ hiện sang trạng thái là đang nộp.

Bước 8: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Bước 9: Nhận kết quả theo lịch hẹn

Lưu ý: Đối với thủ tục nộp hồ sơ qua mạng ngoài thực hiện nộp hồ sơ bằng hình thức đính kèm file để gửi qua mạng thì quý vị vẫn cần gửi bản cứng (bản giấy tới cơ quan có thẩm quyền bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới phòng đăng ký kinh doanh)

Không đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh bị xử phạt không?

Khi doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành nghề hoạt động kinh doanh thì cần phải thực hiện việc tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày. Trong trường hợp doanh nghiệp đã có sự phát sinh thay đổi mà không thực hiện đúng thủ tục như thời hạn đăng ký sẽ bị xử phạt theo điều 25 nghị định 50/2016/NĐ-CP, cụ thể:

– Quá thời hạn đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 1 đến 30 ngày sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

– Quá thời hạn đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 31 đến 90 ngày sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

– Quá thời hạn đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 91 ngày trở đi sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Ngoài mức xử phạt như trên, đơn vị doanh nghiệp đó cũng bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đó là buộc đăng ký thay đổi về nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp. Do đó, khách hàng cần chú ý về thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện đúng quy định, tránh phát sinh xử phạt hành chính như trên.