Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 05/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 463 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH  là một trong những vướng mắc của nhiều khách hàng khi chuẩn bị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh nào đó.

Vậy thay đổi ngành nghề kinh doanh được hiểu như thế nào?, hồ sơ chuẩn bị và thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH ra sao?, những lưu ý khi thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH.

Mời quý vị tham khảo bài viết dưới đây, để quý vị có thể nắm rõ một số quy định liên quan để giải đáp vướng mắc trên.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là gì?

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là một thủ tục mà được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp đó có nhu cầu thêm/bớt 1 số ngành nghề kinh doanh.

Trong đó những ngành nghề mà được ghi nhận trong giấy xác nhận ngành nghề đăng ký chính là những ngành nghề mà doanh nghiệp được phép kinh doanh.

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH

Theo quy định tại điều 56 nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì có quy định như sau:

Điều 56. Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1.Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

2.Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Như vậy, để tiến hành thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH thì các bước được diễn ra lần lượt như sau:

– Chuẩn bị soạn thảo giấy tờ và tài liệu để thực hiện việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Trong đó, khách hàng cần đưa ra danh sách cụ thể về các ngành nghề mà dự định thay đổi

– Tiến hành chuẩn bị các giấy tờ theo quy định

– Nộp hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư

– Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận kiểm tra về tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Tính từ khi nhận được hồ sơ từ doanh nghiệp thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thẩm định về nội dung hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc theo quy định đã hợp lệ hay chưa?

– Cấp giấy xác nhận về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Sau khi hồ sơ được thẩm định, xét thấy đã hợp lệ thì chuyên viên của cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục yêu cầu khách hàng thực hiện nộp bản cứng ( hồ sơ bằng giấy) tới cơ quan phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh thông qua hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Tính từ khi cơ quan đăng ký nhận được hồ sơ thì trong vòng 3 ngày sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH

Sau khi tìm hiểu về các bước thì quý vị sẽ bắt đầu thực hiện bước chuẩn bị hồ sơ, theo đó hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH cụ thể như sau:

Đối với công ty TNHH 2 thành viên

– 1 bản thông báo về thay đổi đăng ký kinh doanh theo mẫu

– 1 quyết định kèm bản sao của biên bản họp Hội đồng thành viên, trong đó nêu rõ về nội dung thay đổi trong Điều lệ của công ty

– 1 bản sao tài liệu của giấy chứng nhận đăng ký thuế và bản sao của giấy chứng nhận đầu tư, giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ khác tương đương có giá trị thay thế)

– Nếu công ty ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty thì cần 1 bản giấy ủy quyền.

Đối với công ty TNHH 1 thành viên

– 1 thông báo với nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.

– 1 bản quyết định, nghị quyết từ chủ sở hữu công ty, trong đó thể hiện rõ về nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ công ty

– 1 bản sao của các giấy tờ sau đây: giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

– 1 bản giấy ủy quyền khi công ty ủy quyền việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh  cho cá nhân hoặc đơn vị tổ chức khác.

Những lưu ý khi thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH

Khi thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH, quý vị cần lưu ý những nội dung sau đây:

– Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh cần lưu ý một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, theo đó quy định của pháp luật yêu cầu thêm chứng chỉ hành nghề hoạt động.

Ngoài ra, khi ghi mã ngành nghề kinh doanh thì cần phải tìm mã tương ứng phù hợp áp vào mã ngành cấp 4 của hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Việc thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh có thể sẽ có Luật chuyên ngành điều chỉnh riêng, theo đó ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành  nếu có cùng quy định tương tự nhau.

– Ngay tại thời điểm khi thêm ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề thì doanh nghiệp không cần phải nộp hồ sơ kèm theo của hồ sơ chứng chỉ hành nghề của ngành nghề thay đổi.

5/5 - (5 bình chọn)