Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 457 Lượt xem
5/5 - (3 bình chọn)

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được pháp luật doanh nghiệp Việt Nam thừa nhận, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn được chia thành công ty trách nhiệm hữu hạn một hành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Vậy việc thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH có gì khác so với những loại hình công ty khác hay không? mời quý độc giả hãy theo dõi nội dung bài viết sau đây của TBT Việt Nam để có thể hiểu được đầy đủ hơn về vấn đề này.

Các bước thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH

Khi công ty TNHH có nhu cầu muốn thay đổi địa chỉ công ty thì cần phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH theo quy định của pháp luật.

Đối với công ty TNHH một thành viên

Trường hợp chuyển địa chỉ công ty trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi công ty đã đăng ký

– Công ty cần phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ của công ty TNHH một thành viên;

– Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trụ sở của công ty TNHH một thành viên trong thời gian là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi;

– Cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

+ Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh theo mẫu;

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở của công ty đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi mà công ty đã đăng ký

– Trường hợp này công ty TNHH một thành viên cần phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty dự định sẽ đặt trụ sở mới, kèm theo thông báo đó cần phải có:

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Có danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Sau khi nhận thông báo thì Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trường hợp chuyển địa chỉ công ty TNHH hai thành viên trở lên trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi công ty đã đăng ký

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

– Hồ sơ cần chuẩn bị gồm có:

+ Thông báo thay đổi địa chỉ công ty TNHH hai thành viên trở lên trong đó có nêu rõ  tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ công ty dự định chuyển đến; họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Quyết định của Hội đồng thành viên;

+ Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa chỉ công ty;

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi công ty đã đăng ký thì cần phải gửi thông báo đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Kèm theo thông báo đó cần phải có:

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

+ Danh sách thành viên của công ty.

Sau đó sẽ nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Khi nhận được thông báo cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin đến phòng đăng ký kinh doanh nơi mà trước đây công ty đó đã đăng ký.

Theo đó tùy thuộc vào việc thay đổi địa chỉ công ty của công ty trách nhiệm hữu hạn là trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc là khác tỉnh thì thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH sẽ là khác nhau như đã nêu ở trên.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền thì thời gian giải quyết hồ sơ về việc thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH luôn là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm bởi vì doanh nghiệp nào cũng muốn hồ sơ được giải quyết một cách nhanh chóng nhất đúng theo thời gian mà pháp luật quy định.

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện nay thì khi có sự thay đổi về địa chỉ của công ty TNHH thì người đại diện theo pháp luật của công ty phải có trách nhiệm làm hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ của công ty trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi đó.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho người nộp hồ sơ trong thời hạn là 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ.

Trong trường hợp từ chối cấp thì phòng đăng ký kinh doanh phải có thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ trong đó có nêu rõ lý do.

Tuy nhiên công ty cũng cần phải lưu ý là trước khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH thì cần phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra để hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH được tiếp nhận và xử lý một cách nhanh chóng thì khi nộp hồ sơ thì người nộp hồ sơ cần phải nộp đầy đủ lệ phí theo quy định.

5/5 - (3 bình chọn)