Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 338 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Công ty bạn đang có nhu cầu thay đổi địa chỉ công ty hoặc thay đổi địa chỉ chi nhánh của công ty nhưng bạn không biết hồ sơ cần chuẩn bị là gì?Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty ra sao? Vậy hãy theo dõi nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu rõ về vấn đề này.

Quy định về Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty như thế nào?

Chi nhánh là một danh từ để chỉ đơn vị trực thuộc của một công ty hay một doanh nghiệp cụ thể nào đó.

Nhiệm vụ, vai trò của chi nhánh là tiến hành thực hiện một phần hoặc là toàn bộ các hoạt động nhằm đảm nhiệm chức năng của công ty, doanh nghiệp. Trong đó, bao gồm cả chức năng đại diện pháp lý theo ủy quyền của công ty, doanh nghiệp đó.

Ngành, nghề (lĩnh vực) kinh doanh của chi nhánh cũng phải giống với ngành, nghề (lĩnh vực) kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty được quy định tại Điều 62 Nghị định 01/2020/NĐ-CP về đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

Điều 62. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Trường hợp chuyển địa chỉ nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chuyển đến.

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

4. Sau khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần thì các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều này.

5. Sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại, doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh thì các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của những doanh nghiệp nêu trên thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều này.”

Như vậy, việc thay đổi địa chỉ của chi nhánh có thể dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế và sẽ làm thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh. Do đó, tùy thuộc thay đổi địa chỉ chi nhánh cùng quận hay khác quận, khác tỉnh mà chúng ta sẽ phải làm Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty phù hợp.

Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty như thế nào?

Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty tùy từng trường hợp, cụ thể có 3 trường hợp chính như sau:

Thứ nhất: Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty cùng Quận, Huyện/ Thành phố trong 1 tỉnh

– Trường hợp công ty thay đổi địa chỉ chi nhánh trong cùng quận, huyện, thành phố được hiểu là doanh nghiệp chuyển địa chỉ khỏi nơi đã đăng ký tới một địa chỉ mới trong cùng quận/huyện.

Trường hợp thay đổi này làm thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty cũng như thay đổi thông tin quản lý đăng ký kinh doanh nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế.

– Đối với trường hợp này, công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh – nơi công ty đặt chi nhánh.

Hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh doanh nghiệp thay đổi địa chỉ chi nhánh của công ty theo Mẫu II-1;

+ Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi chi nhánh;

+ Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty.

Như vậy, trong trường hợp này sau khi thực hiện việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tại phòng đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế.

Thứ hai: Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khác quận, huyện/thành phố nhưng trong cùng 1 tỉnh

– Trường hợp thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty khác quận/huyện/thành phố trong cùng một tỉnh, thì công ty cần thực hiện nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó doanh nghiệp cần thực hiện nộp hồ sơ chuyển thuế từ cơ quan quản lý thuế cũ tại quận/huyện cũ tới cơ quan quản lý thuế mới tại quận/huyện mới.

– Trong trường hợp này, công ty cần phải thực hiện 02 bước như sau:

Bước 1: Làm thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp chi nhánh.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty bao gồm:

+ Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh;

+ Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ.

+ Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty.

Bước 2: Tiến hành thủ tục chốt hồ sơ thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ tại quận/huyện cũ

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị chuyển thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế;

 + Bản sao đăng ký kinh doanh của Công ty.

Sau khi hoàn tất hồ sơ thì nộp hồ sơ lên Sở thuế và chờ lấy mẫu 09 là có thể chuyển thuế thành công.

Thứ ba: Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh khác tỉnh, thành phố

Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty khác tỉnh như sau:

– Việc thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty khác tỉnh, thành phố là việc thay đổi cơ bản tất cả các thông tin, chỉ tiêu liên quan đến đăng ký kinh doanh và quản lý thuế của doanh nghiệp. Đối với trường hợp này, công ty cần phải thực hiện thủ tục chốt thuế, quyết toán thuế tại Tỉnh/Thành phố cũ, sau đó mới thực hiện việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh và chuyển thuế tới Tỉnh/Thành phố mới.

Thủ tục thay đổi địa chi công ty khác Tỉnh/Thành phố được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Tiến hành thủ tục chuyển thuế, chốt thuế và quyết toán thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị chuyển thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08MST

 + Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh.

+ Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi trụ sở chi nhánh.

+ Bản sao đăng ký kinh doanh của Công ty.

+ Mẫu 08 về đăng ký thuế.

Bước 2: Tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi dự tính chuyển tới

Hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

+ Mẫu thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty;

+ Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh.

+ Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh.

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty; (Mẫu này doanh nghiệp tự soạn thảo)

+ Thông báo của Chi cục thuế cũ về việc chuyển địa chỉ chi nhánh công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển thuế tới cơ quan quản lý thuế tại quận/huyện mới:

Chuẩn bị hồ sơ  chuyển thuế nộp tại cơ quan quản lý thuế mới bao gồm:

+ Quyết định chốt thuế chuyển quận/huyện của Chi cục thuế nơi đặt chi nhánh cũ cấp,

+ Mẫu 08 MST có đóng dấu xác nhận chuyển địa chỉ tới quận/huyện mới.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi gửi đến Qúy bạn đọc về vấn đề liên quan đến Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty. Trong quá trình tham khảo nội dung bài viết, Khách hàng có vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6560 để được giải đáp.

->>> Tham khảo thêm : Thành lập chi nhánh công ty

5/5 - (5 bình chọn)