Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp Với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài 2022

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 06/01/2022 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 451 Lượt xem

Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng kí thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng kí những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng kí doanh nghiệp với cơ quan đăng kí kinh doanh.

Đăng kí doanh nghiệp bao gồm đăng kí thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi đăng kí doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng kí, thông báo khác theo quy định của pháp luật. Đăng kí thành lập doanh nghiệp là một hình thức đăng kí doanh nghiệp, theo đó, người thành lập doanh nghiệp tiến hành đăng kí thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp là thủ tục hành chính bắt buộc với mọi doanh nghiệp, được thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước về đăng kí kinh doanh. Ở Việt Nam, cơ quan thực hiện chức năng này là cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, có tên gọi là Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh.

Các nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng kí doanh nghiệp với yêu cầu chung là “đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp”. Khi các thông tin đăng kí đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp chứng minh sự thành lập hợp pháp của doanh nghiệp, là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng kí kinh doanh cấp cho doanh nghiệp, ghi lại những thông tin về đăng kí kinh doanh và đăng kí mã số thuế do doanh nghiệp đăng kí.

Các bước cơ bản để đăng ký thành lập doanh nghiệp

– Nhà đầu tư hoặc đại diện của nhà đầu tư chuẩn bị bộ hồ sơ hợp lệ và nộp tại cơ quan đăng kí kinh doanh;

– Cơ quan đăng kí kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu các điều kiện cấp giấy đăng kí doanh nghiệp, sau đó quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp; NGHI

– Công khai thông tin về doanh nghiệp được thành lập trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp.

Xét về bản chất, đăng kí doanh nghiệp không phải là thủ tục xin phép thành lập doanh nghiệp, không thuộc cơ chế xin – cho, không thể hiện quyền lực “ban phát” của cơ quan công quyền. Việc kê khai và công khai thông tin về hoạt động kinh doanh tại cơ quan đăng kí kinh doanh về ngành, nghề kinh doanh, chủ đầu tư, mức vốn, người đại diện, thông tin đăng kí thuế… có tính chất đăng kí việc sử dụng quyền tự do kinh doanh hiến định cho tổ chức, cá nhân.

Khi mọi thông tin đăng kí đều đúng pháp luật, cơ quan đăng kí kinh doanh phải cấp đăng kí cho doanh nghiệp. Mọi từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đều phải có căn cứ pháp lí cụ thể.

Kết quả của thủ tục đăng ký doanh nghiệp là Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp cấp cho doanh nghiệp (trước đây gọi là Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh). Kể từ khi được cấp văn bản này, donh nghiệp được chính thức thành lập, là một chủ thể kinh doanh có tư cách hợp pháp để tham gia vào các quan hệ kinh tế và pháp lí.

Trong một số trường hợp đặc biệt, pháp luật chuyên ngành quy định một số thủ tục thành lập riêng nhưng có ý nghĩa pháp lí tương tự thủ tục đăng kí doanh nghiệp.

Ví dụ như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thành lập ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác theo Luật Các tổ chức tín dụng, Sở Tư pháp cấp Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động cho các công ti luật theo quy định của Luật Luật sư.

Trong sự so sánh với thủ tục xin phép thành lập doanh nghiệp trước đây, thủ tục đăng ký doanh nghiệp ghi nhận đúng bản chất của quyền tự do kinh doanh, tạo cơ hội cho nhà đầu tư thực hiện quyền hoạt động kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp sẽ gồm những giấy tờ sau:

– 1 Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu được quy định

– 1 Bản điều lệ công ty do thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty soạn thảo và ký trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp (chúng tôi sẽ hỗ trợ nếu quý khách hàng không rõ vấn đề này)

– 1 Bản danh sách thành viên/cổ đông công  ty cần ghi rõ Họ tên; Giới tính; Ngày sinh; Dân tộc; Quốc tịch; CMTND hoặc Hộ chiếu; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Nơi ở hiện tại; Số vốn góp; Chức vụ trong công ty (nếu có))

– Nếu thành viên là cá nhân sẽ phải photo CMTND/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (1 bản)

– Nếu thành viên là tổ chức sẽ phải photo giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị tương đương (1 bản)

Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau đây để được tư vấn và hỗ trợ

– Hotline: 0981.393.686 – 0981.393.868

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Email: lienhe@luathoangphi.vn – Website: https://luathoangphi.vn/