Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 23/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 194 Lượt xem
5/5 - (22 bình chọn)

Xuất nhập khẩu là quyền kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh. Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu như thế nào?

Xuất nhập khẩu là gì?

Xuất nhập khẩu là hoạt động mua bán hàng hoá của Thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài theo các hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu hàng hoá.

Đây là một lĩnh vực cực kỳ rộng lớn do đó các bên tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc quốc tế trong mua bán hàng hoá. Chính vì vậy xuất nhập khẩu là ngành nghề có tính đặc thù cao và rất nhiều khái niệm chuyên ngành.

Có thể xem ngành xuất nhập khẩu là khâu cơ bản của hoạt động ngoại thương với mối tương quan lớn và có sự tác động rộng rãi đến nhiều ngành khác. Xuất khẩu là một ngành không thể thiếu với mọi quốc gia vì mang lại nguồn ngoại tệ cao để tăng cường nhập khẩu hàng hóa, tạo công ăn việc làm cho người dân…

Như vậy khi muốn thực hiện Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu thì cần hiểu được khái niệm xuất nhập khẩu như đã nêu ở trên.

Hồ sơ thành lập công ty xuất nhập khẩu

Khi tiến hành Thủ tục thành lập công ty cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ của công ty;

– Danh sách thành viên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

– Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của các thành viên trong công ty;

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

– Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu

Thủ tục Thành lập công ty xuất nhập khẩu thực hiện theo các bước sau đây:

– Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Sau khi đã xác định được loại hình doanh nghiệp muốn thành lập thì tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty xuất nhập khẩu theo quy định như trên

– Nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư xin cấp đăng ký kinh doanh

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

+ Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

+ Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

– Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

+ Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

+ Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh.

– Khắc dấu doanh nghiệp

Hiện nay pháp luật không quy định về thủ tục thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, theo đó con dấu sẽ do doanh nghiệp tự khắc và tự chịu trách nhiệm.

Những lưu ý khi thành lập công ty xuất nhập khẩu

Khi thành lập công ty xuất nhập khẩu cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

– Lựa chọn loại hình công ty

+ Cần phải xác định xem loại hình công ty như thế nào thì phù hợp với tính chất cũng như điều kiện hoạt động của công ty xuất nhập khẩu.

+ Những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay gồm công ty tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Đặt tên công ty

+ Tên công ty xuất nhập khẩu phải tuân theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp về tên công ty như gồm 2 thành tố theo thứ tự là loại hình doanh nghiệp và tên riêng;

+ Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu;

+ Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Địa chỉ công ty

+ Địa chỉ công ty phải đúng pháp luật, rõ ràng, chính xác.

+ Văn phòng thuê hay đất thuê nhằm mục đích đăng ký trụ sở chính phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp lệ.

Ngoài ra còn cần lưu ý thêm các nội dung về vốn điều lệ cua công ty xuất nhập khẩu, người đại diện theo pháp luật,…

->>>> Tham khảo thêm : Thành lập công ty tại Hà Nội

->>>> Tham khảo thêm : Thành lập công ty tại Hồ Chi Minh

5/5 - (22 bình chọn)