Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 21/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 484 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập và hoạt động kinh doanh với nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, công ty quản lý quỹ lại khá mới mẻ đối với các cá nhân, tổ chức. Để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về công ty quản lý quỹ là gì, các điều kiện, hồ sơ thủ tục thành lập công ty như thế nào, qua bài viết: Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ TBT Việt Nam xin gửi tới quý vị những thông tin:

Công ty quản lý quỹ là gì?

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện các nghiệp vụ như: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

Theo đó, công ty quản lý quỹ có 02 đặc điểm như sau:

– Công ty quản lý quỹ phải là doanh nghiệp và được thành lập tuân theo pháp luật chứng khoán.

– Công ty quản lý quỹ thực hiện các nghiệp vụ trên lĩnh vực chứng khoán như: quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

->>>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty tnhh

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ như sau:

– Về điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị, trụ sở công ty có quyền sử dụng thời hạn tối thiểu một năm tính từ ngày hồ sơ thành lập công ty đầy đủ và hợp lệ. Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính. Và đáp ứng các Điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

– Điều kiện về vốn, tại thời điểm thành lập công ty phải có mức vốn tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP là 25 tỷ VNĐ

– Về điều kiện về nhân sự: Công ty quản lý quỹ phải có danh sách dự kiến về nhân sự công ty, trong đó có tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Có Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 86/2016/NĐ-CP và các chứng chỉ hành nghề về quản lý quỹ.

– Về điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn: cổ đông, các thành viên góp vốn đáp ứng các quy định tại Khoản 5, 6, 8 và 10 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP. Đối với nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các quy định tại Khoản 21 và 24 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP

Trong trường hợp công ty quản lý quỹ được tổ chức dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán hay tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại Điều 4 Nghị định 86/2016/NĐ-CP.

->>>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ bao gồm những thành phần sau:

– Giấy đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Theo mẫu quy định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 212/2012/TT-BTC;

– Bản dự thảo điều lệ công ty;

– Danh sách cổ đông, thành viên sáng lập và bản sao công chứng giấy tờ chứng thực của cá nhân hoặc Giấy quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác nếu chủ sở hữu là tổ chức;

– Biên bản cuộc họp, nghị quyết của đại hộ đồng cổ đông, thành viên góp vốn hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc thành lập công ty quản lý quỹ.

– Trong tường hợp cổ đông, thành viên sáng lập là tổ chức tham gia góp vốn từ 10% trở lên thì cần phải có bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập;

– Giấy xác nhận mức vốn pháp định của ngân hàng và sẽ bị phong tỏa hoàn toàn;

– Các giấy tờ chứng minh các trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động đáp ứng đủ tiêu chuẩn để phục vụ các hoạt động nghiệp vụ.

– Bản sao chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ/ các chứng chỉ quốc tế xác nhận thành viên ban điều hành phụ trách nghiệp vụ, nhân viên nghiệp vụ

– Các giấy tờ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

->>>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty tại hà nội

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ thông thường theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật

Bước 2: Người đại diện hoặc người được ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ được lập thành 1 bộ gốc kèm theo tệp thông tin điện tử.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất và phong tỏa vốn góp.

Bước 4: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất trụ sở công ty quản lý quỹ.

Bước 5: Trong vòng 7 ngày, kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập cho công ty quản lý quỹ. Trong trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 6: Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, công ty quản lý quỹ phải công bố giấy phép thành lập trên trang thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

Mọi thắc mắc về thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ, Quý độc giả có thể liên hệ TBT Việt Nam theo số Tổng đài tư vấn 1900 6560, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

->>>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty tại hồ chí minh

5/5 - (5 bình chọn)