Những lưu ý về Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2022

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 06/01/2022 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 564 Lượt xem

Để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH, công ty cần lưu ý những quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành có liên quan. Vậy các quy định đó như thế nào? Mời Quý độc giả tham khảo nội dung bài viết dưới đây của TBT Việt Nam để có thêm các thông tin hữu ích khi thực hiện thủ tục.

Vốn điều lệ công ty là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổng giá trị phần vốn góp mà các thành viên cam kết góp vào công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công tytại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của công ty hợp danh là tổng giá trị phần vốn góp mà các thành viên cam kết góp vào công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty

Vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước là 100% vốn do nhà nước bỏ ra thành lập và làm chủ sở hữu; hoặc là từ 50% số vốn trở lên do nhà nước sở hữu và số còn lại do các cá nhân, tổ chức khác nắm giữ trong doanh nghiệp.

Trong doanh nghiệp tư nhân không tồn tại vốn điều lệ vì đối với loại hình doanh nghiệp này không bắt buộc phải có Điều lệ, mà sẽ có tên gọi là vốn đầu tư. Theo quy định tại khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2014, vốn đầu tư trong doanh nghiệp tư nhân là tổng số vốn do chủ doanh nghiệp tự đăng ký khi thành lập doanh nghiệp.

Các hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH

a. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty TNHH hai viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ công ty bằng cách tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

b. Công ty TNHH một thành viên

Theo quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty TNHH một thành viên có thể tăng vốn điều lệ bằng hai hình thức: Một là, chủ sở hữu công ty đầu tư thêm vốn. Hai là, huy động thêm vốn góp của người khác. Nếu chủ doanh nghiệp lựa chọn hình thức huy động thêm vốn góp từ người khác thì đồng thời phải thay đổi loại hình doanh nghiệp, từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc lên công ty Cổ phần.

Ngoài ra, với các loại hình doanh nghiệp khác, pháp luật cũng có quy định về hình thức tăng vốn như3A

– Công ty Cổ phần

Theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty Cổ phần có thể làm tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức tăng thêm số cổ phần được quyền chào bán, sau đó chào bán trong quá trình hoạt động.

– Công ty hợp danh

Công ty hợp danh có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên góp vốn mới.

– Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước tăng vốn điều lệ bằng hình thức được ngân sách nhà nước rót thêm vốn.

– Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có thể tăng vốn đầu tư thông qua chủ doanh nghiệp tự thêm vốn.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 902/VBHN-BKHĐT, hồ sơ để công cty TNHH (HTV và MTV) tăng vốn điều lệ bao gồm:

a. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Thông báo bằng văn bản (thông báo phải đảm bảo các yêu cầu về nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 44 Văn bản hợp nhất số 902/VBHN-BKHĐT);

– Quyết định (hoặc Nghị quyết) của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ (Lưu ý: Phải ghi rõ nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty);

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tăng thêm vốn điều lệ (Lưu ý: Phải ghi rõ nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty);

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn khi được nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty.

b. Công ty TNHH một thành viên

– Thông báo bằng văn bản (thông báo phải đảm bảo các yêu cầu về nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 44 Văn bản hợp nhất số 902/VBHN-BKHĐT);

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ (Lưu ý: Phải ghi rõ nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty);

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của chủ sở hữu công ty về việc tăng thêm vốn điều lệ (Lưu ý: Phải ghi rõ nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty);

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn khi được nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Quý vị cần thực hiện tuần tự các bước sau đây:

Bước 1: Công ty tiến hành họp về việc tăng vốn điều lệ;

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày họp về việc tăng vốn và hoàn thành việc tăng vốn, công ty phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thay đổi vốn điều lệ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký;

Bước 3: Nhận giấy biện nhận từ Phòng đăng ký kinh doanh;

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung vốn điều lệ đã được thay đổi.

Thực tế, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH không hề đơn giản. Do đó, nếu trong quá trình thực hiện, Quý vị có những thắc mắc hoặc muốn sử dụng dịch vụ của TBT Việt Nam để đơn giản hóa thủ tục, hãy liên hệ chúng tôi theo số 1900 6560. Trân trọng!