Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH như thế nào?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 07/06/2023 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 100 Lượt xem
5/5 - (12 bình chọn)

Khi thành lập công ty vốn điều lệ là một trong những điều kiện cần phải có, vậy Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH như thế nào?

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

– Việc góp vốn điều lệ phải đảm đảm bảo đúng thời hạn quy định theo Luật Doanh nghiệp 2020.

– Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quy định cụ thể các loại tài sản được sử dụng để góp vốn vào doanh nghiệp. Theo đó tài sản góp vốn có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam.

– Theo luật doanh nghiệp hiện hành thì thời hạn góp vốn điều lệ vào doanh nghiệp là 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của từng loại hình công ty là khác nhau do đó Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH cũng khác nhau.

Ý nghĩa của vốn điều lệ công ty

– Một trong những ý nghĩa lớn nhất của vốn điều lệ công ty là để xác định tỷ lệ phần vốn góp hay sở hữu cổ phần của thành viên, cổ đông trong công ty. Thông qua đó sẽ làm cơ sở cho việc phân chia quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các thành viên, cổ đông trong công ty.

– Vốn điều lệ công ty cho ta biết đó là tổng mức vốn đầu tư đăng ký ban đầu của tất cả thành viên vào công ty để dự tính hoạt động.

– Là sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên đối với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp tương đương.

vốn điều lệ là gì

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH gồm tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên và tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

– Trong trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Việc tổ chức quản lý công ty được thực hiện như sau:

+ Trường hợp tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

+ Trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì công ty thực hiện theo quy định tại Điều 202 của Luật doanh nghiệp 2020.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khi tìm hiểu về Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH thì cần biết được các trường hợp được tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

– Tăng vốn góp của thành viên;

– Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 của Luật doanh nghiệp 2020.

Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Một số lưu ý khi đăng ký vốn điều lệ

– Hiện nay không có giới hạn nào cho việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty, tuy nhiên một số ngành, nghề đặc thù phải đăng ký vốn điều lệ ở mức nhất định mới đủ điều kiện kinh doanh.

– Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành thì doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ của công ty bất kì lúc nào cho phù hợp với sự thay đổi của cơ cấu hoạt động, thêm thành viên hoặc vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh.

+ Tuy nhiên cần lưu ý rằng khi công ty muốn giảm vốn lại rất khó khăn vì cần cung cấp báo cáo tài chính tại thời điểm hiện tại, đảm bảo đủ tiền mặt để thanh toán khoản vốn giảm, cũng như thanh toán các khoản nợ của công ty.

+ Sau khi thay đổi vốn điều lệ của công ty thì doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư để cấp cho doanh nghiệp giấy phép kinh doanh mới.

– Việc không góp đủ vốn như đã cam kết là vấn đề xảy ra rất nhiều tại các doanh nghiệp. Trong trường hợp này thì doanh nghiệp có quyền bán, chuyển nhượng lại phần vốn mà các thành viên, cổ đông chưa góp đủ và tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ (nếu có), điển hình là công ty TNHH hai thành viên và công ty cổ phần

+ Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2020.

+ Đối với công ty cổ phần, cũng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông phải thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua. Hết thời hạn này, Hội đồng quản trị có quyền được bán số cổ phần cổ đông đã đăng ký mua nhưng chưa thanh toán.

Trong trường hợp không bán hết sổ cổ phần chưa thanh toán, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được bán hết trong thời hạn này; đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.

->>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tnhh

->>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty cổ phần

5/5 - (12 bình chọn)