Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 526 Lượt xem

Trong quá trình kinh doanh hoạt động của công ty cổ phần cũng có lúc xảy ra những vấn đề khiến công ty phải thay đổi vốn điều lệ. Khác với việc tăng vốn điều lệ ở Doanh nghiệp tư nhân, quá trình tăng vốn ở Công ty cổ phần phức tạp hơn, đòi hỏi phải thực hiện theo các bước pháp luật quy định.

Vì vậy bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho Qúy khách các vấn đề liên quan đến Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì vốn điều lệ ở công ty cổ phần được hiểu là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã đăng ký mua tại thời điểm thành lập công ty cổ phần

– Cổ phần chính là số vốn góp của công ty được chia ra thành nhiều phần nhỏ bằng nhau, đây cũng chính là căn cứ để xác lập tư cách cổ đông đối với công ty cổ phần

– Mệnh giá cổ phần sẽ do các thành viên của công ty quyết định, tuy nhiên không được thấp hơn giá cổ phần trên thị trường tại thời điểm giao bán

– Hiện nay cổ phần được chia làm 2 loại chính là:

+ Cổ phần phổ thông: Trong công ty cổ phần bắt buộc phải có sự xuất hiện của loại cổ phần này

+ Cổ phần ưu đãi: Cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại

– Chủ sở hữu cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức, phải đảm bảo số lượng cổ đông ít nhất là 3 cổ đông

– Vốn điều lệ của công ty Cổ phần phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản như: Khả năng tài chính, quy mô hoạt động của công ty; Ngành nghề kinh doanh của công ty nếu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải có đủ số vốn pháp định; Đối tác kinh doanh và những dự án của công ty…

– Trong quá trình kinh doanh hoạt động, công ty cổ phần có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ nhưng phải thực hiện theo trình tự thủ tục pháp luật quy định

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?

Tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng các cách sau đây:

– Chào bán cổ phần dưới các hình thức:

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ

+ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: Là khi công ty tiếp tục phát hành ra cổ phần mà công ty được quyền chào bán và bán cho các cổ đông của công ty theo tỷ lệ cổ phần của từng cổ đông trong công ty

+ Chào bán cổ phần ra công chúng: Phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán. Hình thức này chỉ được áp dụng chp các công ty đại chúng

– Công ty phát hành trái phiếu, sau đó chuyển đổi trái phiếu đó thành các cổ phiếu phổ thông

– Kết chuyển nguồn thặng dư vốn.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Khác với Doanh nghiệp tư nhân, ở công ty Cổ phần để tăng được vốn điều lệ thì phải thực hiện theo trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. Công ty cổ phần muốn tăng vốn điều lệ phải chuẩn bị hồ sơ sau đây:

– Giấy thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ được soạn thảo theo mẫu được quy định tại Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ

– Bản sao biên bản cuộc họp của Hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ

– Nếu chủ thể mua cổ phần là nhà đầu tư nước ngoài thì phải cung cấp văn bản xác nhận đồng ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Quyết định và bản sao biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đồng ý về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ

– Quyết định và bản sao biên bản của Hội đồng quản trị về việc đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất xong mỗi đợt chào bán

Các bước tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Ngoài các vấn đề liên quan đến hồ sơ tăng vốn điều lệ thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách về các trình tự, Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bước 1: Công ty chuẩn bị hồ sơ gồm các loại giấy tờ như nội dung ở phía trên

Bước 2: Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ

Người Đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương nơi Công ty cổ phần có Trụ sở kinh doanh chính

Bước 3: Công ty nhận kết quả

– Sau 3 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ của công ty Cổ phần thì phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền sẽ kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ cho công ty cổ phần, đồng thời cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho nội dung vừa thay đổi của công ty

Ngoài ra, sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp mới cho công ty Cổ phần thì phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền sẽ sửa đổi lại thông tin tăng vốn điều lệ của công ty trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiêp

– Nếu hồ sơ không hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ từ chối bằng văn bản và ghi rõ lý do từ chối, kèm theo các yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung lại hồ sơ.

Trên đây là những nội dung cơ bản để Quý khách hiểu rõ hơn về Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề này Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6560.