Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể 2023

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 05/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 627 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hộ cá thể khó tránh khỏi những khó khăn về tài chính, nhân sự hay như thay đổi cơ cấu tổ chức,v.v… dẫn đến việc doanh phải tạm ngừng.

Bài viết “thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể như thế nào?” Xin cung cấp thông tin tới quy vị về thành phần hồ sơ và các bước để hộ kinh doanh cá thể thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh khi có nhu cầu.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một gia đình làm chủ theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh kinh doanh với quy mô kinh doanh nhỏ: chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá 10 lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Có được tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể không?

Theo quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì chủ hộ kinh doanh có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh dưới 30 ngày, hộ cá thể không cần phải thông báo đăng ký kinh doanh

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 1 năm. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Khi hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh trên 30 ngày thì chủ hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể – thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập. Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể bao gồm:

– Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể theo mẫu quy định tại Phụ lục III. 4 Thông tư 02/2019/TT – BKHĐT;

– Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể;

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh nhân thân của chủ thể nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;

– Nếu chủ hộ kinh doanh ủy quyền cho chủ thể khác thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh thì cần phải có Giấy ủy quyền.

Các bước tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể?

Để tạm ngừng hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về việc tạm ngừng kinh doanh

Đầu tiên hộ kinh doanh cần xác định trường hợp tạm ngừng kinh doanh của mình có cần phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan có thẩm quyền không?

Nếu hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động trên 30 ngày thì chủ hộ cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật như đã liệt ở phần trên.

Chủ hộ kinh doanh cần xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tạm ngừng kinh doanh là Phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chi cụ thuế cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập.

Căn cứ vào chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, chủ hộ kinh doanh cần phải chuẩn bị 2 bộ hồ sơ để nộp cho hai cơ quan này.

Bước 2: Chủ hộ kinh doanh cá thể nộp 01 bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tới Phòng Tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và 01 bộ hồ sơ đến Chi cục thuế huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh tự mình đi nộp hoặc ủy quyền cho người khác nộp trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế hoạch vào thời gian làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trừ ngày lễ, Tết.

Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, trao giấy biên nhận hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

Bước 3: Phòng Tài chính – kế hoạch và cơ quan thuế kiểm tra tính hợp lệ và giải quyết hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty

Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – kế hoạch cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung Phòng Tài chính – kế hoạch thông báo cho hộ kinh doanh cá thể để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo đúng yêu cầu.

Đối với cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ không xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh của hộ cá thể mà căn cứ vào việc tạm ngừng kinh doanh của hộ cá thể để hoàn thiện hồ sơ thuế từ đó làm căn cứ tính thuế của hộ cá thể khi đến kỳ hạch toán, quyết toán.

Bước 4: Hộ kinh doanh cá thể nhận kết quả giải quyết hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, chủ hộ kinh doanh cá thể đến Phòng Tài chính – Kế hoạch để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Bước 5: Hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo đúng như thời gian trong thông báo

Trong thời tạm ngừng kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể không phải kê khai thuế, không phải nộp thuế môn bài, không phải nộp báo cáo tài chính. Từ đó, hộ kinh doanh có thể tập trung giải quyết những khó khăn và huy động vốn để có thể hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại.

Mọi thắc mắc về thủ tục tạm ngừng kinh doanh , Quý vị vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ theo số 1900 6560, trân trọng!

5/5 - (5 bình chọn)