Thủ tục hành chính là gì?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 477 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Thủ tục hành chính có vai trò rất quan trọng trong quản lý hành chính nhà nước nhằm đảm bảo cho mọi chủ trương, chính sách, kế hoạch của Đảng và Nhà nước được thực hiện trên thực tiễn. Vậy để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về Thủ tục hành chính là gì?, thủ tục hành chính có những đặc điểm gì, bao gồm những bước nào, TBT Việt Nam xin gửi đến quý vị những thông tin:

Thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục hành chính là một trình tự, cách thức thực hiện công việc, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức, từ đó thể hiện mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức công dân theo quy định của Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Đặc điểm của thủ tục hành chính

Ngoài việc giải đáp thủ tục hành chính là gì? chúng tôi còn cung cấp các thông tin về đặc điểm của thủ tục hành chính.

Thủ tục hành chính bao gồm các đặc điểm sau đây:

Thứ nhất: Thủ tục hành chính được điều chỉnh bằng quy phạm thủ tục. Đây chính là cơ sở pháp lý cho các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của mình.

Thứ hai: Thủ tục hành chính là trình tự thực hiện thẩm quyền trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

Thứ ba: Thủ tục hành chính rất đa dạng và phức tạp, bởi vì:

+ Thủ tục hành chính do nhiều cơ quan và công chức nhà nước thực hiện;

+ Thủ tục hành chính quy định quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia mối quan hệ hành chính, trong đó có cả công việc của Nhà nước và công dân;

+ Thủ tục hành chính phải được kết hợp với những khuôn mẫu ổn định tương đối và chặt chẽ cùng với các biện pháp đối với cho từng loại công việc và từng đối tượng;

+ Thủ tục hành chính được thực hiện chủ yếu ở công sở nhà nước, gắn liền với các công tác văn thư và tổ chức ban hành, quản lý văn bản, giấy tờ;

+ v.v…

Thứ tư: Thủ tục hành chính thường có tính năng động, đòi hỏi cần phải có sự thay đổi nhanh chóng để thích ứng và phù hợp với nhu cầu thực tế của đời sống xã hội.

Các loại thủ tục hành chính

1/ Theo đối tượng quản lý của Nhà nước, thủ tục hành chính bao gồm:

– Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

– Thủ tục đăng ký kinh doanh

– Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Thủ tục hộ tịch, hộ khẩu…

2/ Theo công việc của cơ quan Nhà nước, thủ tục hành chính bao gồm:

– Thủ tục thông qua và ban hành văn bản: Thủ tục thông qua và ban hành quyết định hành chính, thủ tục thông qua và ban hành văn bản hành chính.

– Thủ tục tuyển dụng cán bộ, công chức: thủ tục tuyển dụng cán bộ quản lý, tuyển dụng cán bộ kỹ thuật, tuyển dụng nhân viên…

– Thủ tục khen thưởng cán bộ, công chức.

3/ Theo chức năng chuyên môn có các loại thủ tục hành chính như sau:

– Thủ tục cung cấp các dịch vụ thông tin

– Thủ tục kiểm tra mức độ an toàn trong lao động

– Thủ tục hải quan…

4/ Theo quan hệ công tác, thủ tục hành chính có ba nhóm thủ tục sau đây:

– Thủ tục hành chính nội bộ: Thủ tục này thường là thủ tục ban hành các quyết đinh cá biệt nội bộ, thủ tục khen thưởng kỷ luật, thủ tục lập các tổ chức và thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ nhà nước…

– Thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền, gồm: thủ tục cho phép, thủ tục trưng thu, trưng mua, trưng dụng, thủ tục ngăn cấm hay cưỡng chế thi hành.

– Thủ tục hành chính văn thư.

Các giai đoạn của thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính cơ phải thường phải trải qua các giai đoạn như sau:

– Giai đoạn 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị các giấy tờ, điều kiện cần thiết đáp ứng các điều kiện nhất định để gửi yêu cầu đến cơ quan nhà nước nhà nước có thẩm quyền.

– Giai đoạn 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét các giấy tờ, tài liệu và thực hiện giải quyết vấn đề dựa trên phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

– Giai đoạn 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu hay buộc họ thực hiện quyết định trong thủ tục hành chính.

– Giai đoạn 4: Các cá nhân, tổ chức nếu phát hiện có sai sót trong thủ tục hành chính hay quyết định trong thủ tục hành chính đó, thì thực hiện giải quyết khiếu nại và sửa đổi quyết định đã ban hành trong thủ tục hành chính.

Quý vị còn những thắc mắc chưa được giải đáp xung quanh bài viết thủ tục hành chính là gì? vui lòng liên hệ TBT Việt Nam để được hỗ trợ nhanh chóng qua số 1900 6560. Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp.

>>>Tham khảo : Văn phòng công chứng tại hà nội

>>>Tham khảo : Mẫu thông báo

>>>Tham khảo : Giấy đề nghị thanh toán

5/5 - (5 bình chọn)