Thủ tục góp vốn bằng tài sản khi thành lập doanh nghiệp

  • Tác giả: Cẩm Tú |
  • Cập nhật: 28/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 469 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hình thức góp vốn khi thành lập doanh nghiệp?

Theo Luật doanh nghiệp 2014, góp vốn được hiểu là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

Thủ tục góp vốn bằng tài sản khi thành lập doanh nghiệp là việc cá nhân, tổ chức thực hiện góp vốn và doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định.

Góp vốn bằng tài sản:

Luật dân sự 2015 đã nêu ra định nghĩa về tài sản như sau: Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Trong đó, Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Như vậy, tài sản góp vốn được ghi nhận dưới ba dạng:

– Góp vốn bằng tiền: có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ

– Góp vốn bằng hiện vật: ô tô, xe máy…

– Góp vốn bằng quyền tài sản: quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất

Ngoài ra, Luật còn ghi nhận một số trường hợp mà hình thức góp vốn có thể bằng tri thức, sức lao động

Góp vốn bằng tri thức:

Góp vốn bằng tri thức có thể được hiểu là góp vốn bằng chính khả năng của cá nhân. Ví dụ như khả năng nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu thị trường, chế tác,…

Tuy nhiên việc góp vốn bằng tri thức sẽ mang lại khó khăn như: tính trị giá phần vốn góp để chia sẻ quyền lợi công ty, chứng minh sự vi phạm nghĩa vụ của người góp vốn.

Góp vốn bằng hoạt động hay công việc:

Việc góp vốn  là việc cam kết thực hiện những hành vi cụ thể có thể trị giá bằng tiền.

Cũng giống với việc góp vốn bằng tri thức. Việc góp vốn này khiến người góp vốn bị tràng buộc vào nghĩa vụ mẫn cán và trung thực..

Các bước góp vốn bằng tài sản khi thành lập doanh nghiệp

Để thực hiện thủ tục góp vốn bằng tài sản khi thành lập doanh nghiệp, cần thực hiện những thủ tục sau:

Bước 1: Tiến hành định giá tài sản

Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ góp vốn

Hồ sơ góp vốn gồm:

– Biên bản định giá tài sản

– Biên bản giao, nhân và điều chuyển tài sản,  thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm

– Biên bản chứng nhận góp vốn

– Trong trường hợp tài sản đăng ký quyền sở hữu phải có hóa đơn giá trị gia tăng

– Hồ sơ tài liệu gốc về tài sản

Bước 3: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Tùy thuộc vào mô hình công ty nhất định mà việc chuyển quyền sở hữu tài sản sẽ có sự khác biệt nhất định.

Thứ nhất: Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

– Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

– Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn.

Loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

Thứ hai: Với doanh nghiệp tư nhân, Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc về thủ tục góp vốn bằng tài sản khi thành lập doanh nghiệp, quý khách hàng có thể liên hệ TBT Việt Nam để được tư vấn cụ thể hơn.

 

5/5 - (5 bình chọn)