Thủ tục giải thể chi nhánh công ty như thế nào?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 04/11/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 178 Lượt xem
5/5 - (20 bình chọn)

Bên cạnh thủ tục giải thể công ty, giải thể chi nhánh của công ty cũng là một trong những thủ tục được nhiều người quan tâm. Để Quý bạn đọc hiểu rõ hơn về “Thủ tục giải thể chi nhánh công ty”, chúng tôi xin cung cấp đến Quý bạn đọc bài viết dưới đây:

Chi nhánh công ty là gì?

Theo Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty

Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty bao gồm:

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ( Theo Phụ lục II-20 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;

+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

+ Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

+ Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng (đối với chi nhánh hạch toán độc lập)

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đóng mã số thuế

Chi nhánh hạch toán độc lập kê khai nộp thuế riêng cần giải thể sẽ phải gửi công văn đóng cửa mã số thuế tới cơ quan thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh) để xin được quyết toán thuế và đóng cửa mã số thuế. Sau khi có xác nhận không nợ thuế của chi cục thuế quản lý trực tiếp chi nhánh thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế của chi nhánh. Đối với những chi nhánh công ty không có mã số thuế riêng sẽ không phải thực hiện bước này.

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………… …….., ngày …. tháng năm ….

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……….. Ngày cấp: …./ …./…… Nơi cấp: …………..

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

  1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh(ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………..

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:…………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): ………………………………………………….

Ngày cấp: …./ …./…… Nơi cấp: ……………………….

  1. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ……………………………. Fax: (nếu có): …………………………………..

Email (nếu có): …………………………………… Website: (nếu có) ……………………………..

  1. Chi nhánh chủ quản(chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ chi nhánh: ………………………………………………………………………………………….

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ……………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):………………………………………………

Ngày cấp: …./ …./…… Nơi cấp: ……………………….

  1. Lý do chấm dứt hoạt động: ………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết:

– Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký và ghi họ tên)

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề “Thủ tục giải thể chi nhánh công ty”. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ Chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

->>> Tham khảo thêm: thủ tục tạm ngừng kinh doanh

->>> Tham khảo thêm: thay đổi đăng ký kinh doanh

5/5 - (20 bình chọn)