Thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 431 Lượt xem

Hệ thống ngành nghề kinh doanh Việt Nam rất đa dạng trong đó bao gồm cả những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề này phải đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật quy định. Quá trình hoạt động của doanh nghiệp có thể sẽ gặp nhiều thay đổi, đặc biệt nhiều doanh nghiệp hiện nay muốn mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động vì vậy muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ đề cập tới thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh 2021.

Thêm ngành nghề kinh doanh là gì?

Thêm ngành nghề kinh doanh là thủ tục được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh qua việc bổ sung thêm một hoặc nhiều ngành nghề kinh doanh chưa có. Sau khi thủ tục hoàn tất Sở kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy xác nhận đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các doanh nghiệp có quyền thêm, bớt ngành nghề kinh doanh sao cho phù hợp với nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, khi thêm ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện việc thông báo với Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập.

Tại khoản 1 Điều 7 Luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định doanh nghiệp được tự do kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, khi tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo về ngành nghề kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Để thêm ngành nghề kinh doanh 2021 cho doanh nghiệp cần chú ý đến thành phần hồ sơ được đề cập phần dưới đây.

Thành phần hồ sơ thêm ngành nghề kinh doanh như thế nào?

Hồ sơ thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh 2021 cho công ty được quy định tại Điều 56 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP bao gồm:

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

– Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục thêm ngành nghề kinh doanh 2021 của doanh nghiệp được thực hiện theo quy trình dưới đây.

Quy trình thực hiện thêm ngành nghề kinh doanh

Bước 1: Kiểm tra ngành nghề kinh doanh của công ty hiện có trên hệ thống đăng ký kinh doanh

Bước 2: Xác định ngành, nghề cần thêm, bổ sung và phân mã ngành theo quy quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg hướng dẫn tra và ghi mã ngành kinh doanh

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ thêm ngành nghề kinh doanh theo các đầu mục tài liệu được đề cập như trên và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Bước 4: Trong vòng 03 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh sẽ chấp thuận hồ sơ hoặc ra thông báo sửa đổi đối với hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ được chấp thuận thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy xác nhận cho doanh nghiệp và đăng tải nội dung thay đổi lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung doanh nghiệp tiến hành sửa đổi và nộp lại hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Trên đây là những tư vấn mà chúng tôi muốn mang tới cho Quý khách hàng liên quan tới thủ tục thêm ngành nghề kinh doanh 2021. Thủ tục thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh khi thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh vì vậy khi làm thủ tục này cần hết sức chú ý để tránh khỏi những sai sót, mất thời gian. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

>>>>>> Tìm hiểu thêm bài viết: Thay đổi ngành nghề kinh doanh