Thủ tục Đăng ký thành lập công ty ở đâu?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 14/03/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 575 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Đăng ký thành lập công ty ở đâu? Là băn khoăn của nhiều cá nhân, tổ chức đang có ý định đầu tư thành lập doanh nghiệp. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ quyết định đến hiệu quả, kết quả cuối cùng của thủ tục. Cùng TBT Việt Nam tìm hiểu để đi đến lựa chọn sáng suốt qua bài viết này.

Hồ sơ thành lập công ty gồm những gì?

Trước khi đi vào làm rõ Đăng ký thành lập công ty ở đâu? TBT Việt Nam xin lưu ý về thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập công ty.

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 78/2015-NĐ/CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018-NĐ/CP, hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định tại Phụ lục I-3, I-4, I-5 Thông tư 02/2019 TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

– Dự thảo Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

– Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác. Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo quy định tại Điều 23Nghị định 78/2015-NĐ/CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018-NĐ/CP, hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm:

Đối với thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư 02/2019 TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

– Dự thảo Điều lệ công ty

– Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

– Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối

Đối với thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư 02/2019 TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

– Dự thảo Điều lệ công ty

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương.

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty ở đâu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 78/2015-NĐ/CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 108/2018-NĐ/CP, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư – nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Các bước thành lập công ty như thế nào?

Theo quy định tại Điều 27, 28, 29 Nghị đinh số 78/2015-NĐ/CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018-NĐ/CP), thủ tục thành lập công ty gồm các bước như sau:

– Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đề nghị dăng ký thành lâp doanh nghiệp.

– Bước 2: Điền thông tin vào mẫu hồ sơ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và scan Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương để thực hiện thao tác đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

– Bước 3: Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thành công, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo văn bản ủy quyền nộp bản cứng bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo thời gian được yêu cầu và lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư – nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Bước 4: Sau 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài thắc mắc: Đăng ký thành lập công ty ở đâu? Nhiều thắc mắc khác được đặt ra trong quá trình thành lập công ty. Để được giải đáp nhanh chóng, Quý vị đừng ngần ngại, hãy liên hệ TBT Việt Nam theo số 1900 6560, trân trọng!

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập hộ kinh doanh cá thể

5/5 - (5 bình chọn)