Thủ Tục Đăng Ký Khuyến Mại

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 26/04/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 497 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Các trường hợp phải đăng ký khuyến mại

1/ Chủ thể có nghĩa vụ tiến hành thủ tục đăng ký khuyến mại

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật) có nghĩa vụ thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2/ Hình thức khuyến mại phải được đăng ký trước khi thực hiện

Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi) và các hình thức khuyến mại khác (hình thức khuyến mại do thương nhân sáng tạo không trùng với các hình thức đã được pháp luật quy định) nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Như vậy, thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật) có nghĩa vụ phải tiến hành thủ tục đăng ký khuyến mại với cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi và các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Các bước đăng ký khuyến mại trực tuyến

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, việc đăng ký khuyến mại trực tuyến được tiến hành trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp. Như vậy trước khi tiến hành thủ tục đăng ký, thương nhân phải đăng ký tài khoản trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp

Sau khi đăng ký tài khoản thành công và được cấp thông tin tài khoản, doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống theo thông tin tài khoản đã được cấp và thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn loại hồ sơ đăng ký khuyến mại.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin chương trình khuyến mại (Tên thương nhân thực hiện khuyến mại; Tên chương trình khuyến mại; Địa bàn thực hiện khuyến mại; Hình thức khuyến mại; Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; Thời gian thực hiện khuyến mại; Đối tượng hưởng khuyến mại; Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại; Thể lệ chương trình khuyến mại; …

Bước 3: Sau khi hoàn tất các thông tin trong biểu mẫu, tiếp tục tải các biểu mẫu đăng ký kê khai trong mục hồ sơ đính kèm.

Bước 4: Lựa chọn phương thức xác thực và thực hiện theo các hướng dẫn trên hệ thống đăng ký trực tuyến.

->>> Tham khảo thêm : giấy phép game

Đăng ký khuyến mại với Sở công thương Hà Nội như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký hoạt động khuyến mại, bao gồm:

– 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP;

– 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Bước 2:Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở Sở Công thương thành phố Hà Nội. Ngoài ra, thương nhân cũng có thể nộp hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến địa chỉ Sở Công thương thành phố Hà Nội hoặc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp để thực hiện thủ tục đăng ký trực tuyến.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

Bước 4: Công khai thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Cơ quan quản lý nhà nước (Sở công thương thành phố Hà Nội) có trách nhiệm công khai thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại (nội dung thông tin phải công khai bao gồm: Tên thương nhân thực hiện; Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại; Thời gian thực hiện khuyến mại; Địa bàn thực hiện khuyến mại).

Chương trình khuyến mại dưới 100 triệu có phải đăng ký không?

Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức chương trình khuyến mại mang tính may rủi và các hình thức khuyến mại khác (hình thức khuyến mại do thương nhân sáng tạo nhưng không trùng với các hình thức đã được pháp luật quy định) nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Như vậy, chỉ cần thương nhân thực hiện hình thức khuyến mại là chương trình khuyến mại mang tính may rủi hay các hình thức khuyến mại khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì đều bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại cho dù tổng giá trị giải thưởng, quà tặng của hình thức khuyến mại được áp dụng dưới 100 triệu đồng. Nói theo cách khác thì giá trị của hình thức khuyến mại không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại của thương nhân.

->>> Tham khảo thêm : giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

5/5 - (5 bình chọn)