Thủ quỹ là gì? Thủ quỹ tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1558 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Thủ quỹ là gì?

Thủ quỹ là người quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến thu và chi trong một doanh nghiệp hoặc một công ty, đơn vị nào đó, cụ thể công việc là những phát sinh như kiểm tra phiếu thu và chi, ký xác nhận, kiểm kê đối chiếu khoản quỹ,…

>>> Tham khảo: Nhân viên kinh doanh tiếng Anh là gì?

Thủ quỹ tiếng Anh là gì?

Thủ quỹ tiếng Anh là: treasurer/ cashier

Thủ quỹ được định nghĩa bằng tiếng Anh như sau:

Cashier is the person who manages all activities related to revenue and expenditure in an enterprise or a company, a specific unit, specifically the work is arising such as checking receipts and expenditures, signing for certification. , collating inventory and fund, …

>>> Xem thêm: Kế toán tiếng Anh là gì?

Cụm từ liên quan đến thủ quỹ tiếng Anh là gì?

Tiếng Việt Tiếng Anh
Kế toán tiền mặt Cash accounting
Sổ thủ quỹ Cashier’s book
Nguyên tắc thủ quỹ Treasurer principles
Kế toán thu chi Revenue and expenditure accounting
Nhân viên thủ quỹ Treasurer
Công việc thủ quỹ Treasurer work
Thủ quỹ trong đơn vị sự nghiệp Treasurer in non-business units
Khái niệm thủ quỹ Treasurer concept
Quyết định bổ nhiệm thủ quỹ Decision to appoint treasurer
Nhược điểm của thủ quỹ The downside of the cashier
Quy trình chi tiền của thủ quỹ Cashier’s cash process
Trách nhiệm thủ quỹ Treasurer responsibility
Phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ Cashier’s responsibility allowance
Tuyển dụng thủ quỹ Treasurer recruitment
Tìm việc làm thủ quỹ Find a treasurer job
Nhân viên kết toán thủ quỹ Cashier accountant
Văn thư kiêm thủ quỹ Secretary and treasurer

>>> Tham khảo: Cộng tác viên tiếng Anh là gì?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng thủ quỹ tiếng Anh viết như thế nào?

Tiếng Việt Tiếng Anh
Thủ quỹ là gì? What is the treasurer?
Mô tả cụ thể công việc thủ quỹ Describe the cashier’s work
Mô tả cụ thể công việc của kế toán thủ quỹ Describe the work of the bookkeeper accountant
Quy định về nhiệm vụ quyền hạn của thủ quỹ trong các đơn vị sự nghiệp Provisions on tasks and powers of cashiers in non-business units
Mô tả công việc thủ quỹ treasurer work
Bảng mô tả cụ thể công việc nhân viên thủ quỹ Table describing the job of the cashier
Thủ quỹ là gì? Nhiệm vụ của thủ quỹ? What is the cashier? Treasurer’s task?
Công việc cơ bản của một thủ quỹ – kế toán thu chi The basic job of a cashier – revenue and accounting
Nhiệm vụ và quyền hạn của thủ quỹ trong đơn vị sự nghiệp Duties and powers of treasurer in non-business units
Chức năng, nhiệm vụ của thủ quỹ đơn vị? Functions and duties of treasurer unit?
Những sai sót tránh khi làm thủ quỹ- kế toán thu – chi Mistakes to avoid as cashier – revenue – expenditure accountant
Trách nhiệm của thủ quỹ trong việc quản lý tiền mặt Cashier’s responsibility in cash management
Kế toán và thủ quỹ là một có được không? Is accounting and cashier a must?
Tìm việc làm thủ quỹ mới nhất Find the latest treasurer jobs
Tội thiếu trách nhiệm gây thất thoát tài sản thủ quỹ? Irresponsibility causes loss of treasurer assets?
Tuyển dụng, tìm việc làm thủ quỹ tại Hà Nội Recruitment, looking for a treasurer in Hanoi
Bàn làm việc của thủ quỹ cần được sắp xếp như thế nào? How should the cashier’s desk be organized?
Nghĩa của từ thủ quỹ The meaning of the word treasurer
Công ty mất tài sản thủ quỹ có phải chịu trách nhiệm bồi thường không? Is the company losing its treasurer responsible for compensation?
Thủ kho, thủ quỹ có được kiêm kế toán Storekeepers and cashiers get an accounting job
Những chú ý kế toán thu chi, thủ quỹ và sai sót Payables accounting notes, cashier and errors
Kinh nhiệm cho thủ quỹ, kế toán thu chi Business experience for cashiers, accountants

>>> Tham khảo: Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?

5/5 - (5 bình chọn)