Thông tư hướng dẫn thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 02/06/2022 |
  • Văn Bản Pháp Luật |
  • 153 Lượt xem

Tại kỳ họp thứ 9 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiện hành.

Cùng với sự thay đổi của Luật doanh nghiệp là các văn bản hướng dẫn thi hành mới cũng ra đời. Cụ thể:

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/05/2021

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/5/2021 và thay thế cho Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các mẫu văn bản được sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh ban hành và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT sẽ được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Nội dung Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT bao gồm 07 Điều, trong đó nội dung Điều 1 quy định rõ phạm vi áp dụng biểu mẫu của Thông tư là thống nhất trên toàn quốc và đối tượng áp dụng là các chủ thể tham gia quá trình đăng ký doanh nghiệp tại Điều 2 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT cũng quy định về việc số hoá – lưu trữ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và việc chuẩn hoá dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể: Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm số hóa, đặt tên văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh và lưu trữ đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thành lập doanh nghiệp khi cấp đăng ký doanh nghiệp.

Phần biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT:

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT đã bãi bỏ 06 biểu mẫu của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT liên quan đến các thủ tục đối với mẫu con dấu, việc chào bán cổ phần riêng lẻ và danh sách cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh; bổ sung 19 biểu mẫu mới; sửa đổi chi tiết một số biểu mẫu và thêm các ghi chú hướng dẫn việc kê khai ở các biểu mẫu để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể như sau”

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT bỏ các biểu mẫu: Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ; Thông báo về việc sử dụng/thay đổi/huỷ mẫu con dấu của doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc do Luật Doanh nghiệp năm 2020 không còn quy định về các thủ tục này.

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT bổ sung thêm các biểu mẫu: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp cho công ty chứng khoán và đơn vị phụ thuộc, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; Thông báo về việc huỷ bỏ nghị quyết/quyết định giải thể doanh nghiệp; Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT bổ sung 03 biểu mẫu về cam kết của doanh nghiệp xã hội: Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; Thông báo thay đổi nội dung cam kết và Thông báo chấm dứt cam kết.

Biểu mẫu dành cho cá nhân, tổ chức khác

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT bổ sung 02 biểu mẫu dùng cho các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu được cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đó là: Giấy đề nghị cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp; Giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số nội dung cơ bản của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn thay đổi đăng ký kinh doanh. Khi thực hiện thủ tục doanh nghiệp cần áp dụng đúng biểu mẫu phù hợp với nội dung mình cần đăng ký, tránh trường hợp dung mẫu cũ hoặc sử dụng sai mẫu.

Chúng tôi với mong muốn đơn giản hóa các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp nên triển khai dịch vụ đăng ký doanh nghiệp trọn gói. Đến với Chúng tôi – đơn vị hàng đầu chuyên về mảng doanh nghiệp, với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, Quý khách hàng sẽ được trải nghiệm chất lượng dịch vụ tuyệt vời – thời gian nhanh gọn – chi phí hợp lý.

Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các thông tin sau:

– Hotline yêu cầu dịch vụ: 0981.393.686 – 0969.035.686 – 0981.150.868

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999