Quá độ là gì? Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa Xã hội – Simple Seeding

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 10/05/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 65 Lượt xem
Quá dộ là gì là một trong những từ khóa được search nhiều nhất google về chủ đề quá độ là gì. Trong bài viết này, tất cả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá về chủ đề “ Quá độ là gì ? Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa Xã hội ”Từ đó C.Mác và Ph. Ẳngghen đã rút ra Kết luận, phương pháp sản xuất cộng sản chủ nghĩa sẽ sửa chữa thay thế phương pháp sản xuất tư bản chủ nghĩa, đây là tất yếu ớt khách quan, thích hợp với yên cầu của quy luật quan hệ sản xuất phải tương thích với đặc thù và năng lượng tăng trưởng của lực lượng sản xuất. Sự thay thế sửa chữa đó thích hợp với quy luật tiến hoá của lịch sử dân tộc làng mạc hội con người .Với ý niệm trên, C.Mác và Ph. Ẳngghen đã nghiên cứu và phân tích một cách rất là khoa học và biện chứng phương pháp sản xuất tư bản chủ nghĩa, nghiên cứu và phân tích và rút ra những quy luật tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản. Một mặt, hai ông đã chỉ rõ ràng sự tân tiến lịch sử vẻ vang của chủ nghĩa tư bản, vai trò cực kỳ to lớn của chủ nghĩa tư bản trong việc tăng trưởng sức sản xuất và xóm hội hoá lao động ; mặt khác, cũng đã chỉ ra những số lượng giới hạn về mặt lịch sử vẻ vang của chủ nghĩa tư bản. Hai ông đã nghiên cứu và phân tích rõ xích míc giữa đặc thù xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất dựa trên chính sách chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và cho rằng, quy trình phát sinh, tăng trưởng của phương pháp sản xuất tư bản chủ nghĩa ( kể cả việc trở thành những công ty độc quyền lẫn việc trở thành chiếm hữu của nhà nước ) đều không xoá bỏ đặc thù tư hữu tư nhân ; nó không riêng gì tạo ra những tiền đề xóm hội mà quan trọng là đã tạo ra những tiền đề vật chất, kinh tế tài chính cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản và chứng minh và khẳng định sự sinh ra của chủ nghĩa cộng sản .

Xuất phát từ thế giới quan duy vật về lịch sử, C. Mác và Ph. Ẳngghen đã cho rằng, mọi sự biến đổi của những chế độ làng mạc hội trong lịch sử đều là quá trình phát triển lịch sử tự nhiên. Đó là do sự chi phối của quy luật quan hệ sản xuất phải thích hợp với tính chất và khả năng phát triển của lực lượng sản xuất.

những đặc trưng kinh tế – làng hội cơ bản của chủ nghĩa cộng sản

C. Mác và Ph. Ẳngghen đã phác hoạ những nét lớn về thôn hội cộng sản chủ nghĩa, buôn bản hội sẽ sửa chữa thay thế thôn hội tư bản chủ nghĩa với những đặc trưng kinh tế tài chính – xã hội cơ bản như sau :
Một là, lực lượng sản xuất xã hội tăng trưởng cao .
Lực lượng sản xuất của chủ nghĩa cộng sản tăng trưởng ở năng lượng cao, cao hơn nhiều so với chủ nghĩa tư bản. Lực lượng sản xuất đó dựa trên cơ sở vận dụng những hiệu quả khoa học và công nghệ tiên tiến văn minh nhất. Đó là một nền sản xuất với quy mô lớn và được triển khai tương thích với những nhu yếu của khoa học văn minh, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ cho sự tăng trưởng vững chắc .
Hai là, chính sách chiếm hữu xã hội về tư liệu sản xuất được xác lập, chính sách người bóc lột người bị thủ tiêu .
Theo C. Mác và Ph. Ẳngghen, chủ nghĩa cộng sản là một chính sách làng hội dựa trên chính sách chiếm hữu xã hội về tư liệu sản xuất, sửa chữa thay thế cho chính sách chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Vì vậy, chủ nghĩa cộng sản là một chính sách xã hội trong đó quyền lực tối cao thuộc về người lao động, chính sách người bóc lột người bị thủ tiêu, quan hệ giữa người và người là quan hệ hợp tác của những người lao động. C. Mác và Ph. Ẳngghen cũng chỉ ra rằng, không hề thủ tiêu chính sách tư hữu ngay lập tức được, mà chỉ hoàn toàn có thể triển khai từ từ, và chỉ khi nào tạo lập được một lực lượng sản xuất văn minh, làng hội hoá cao độ với hiệu suất lao động rất cao thì mới xoá bỏ được chính sách tư hữu. Sự tăng trưởng tới được trình độ cao đó của lực lượng sản xuất cũng mới chính là điều kiện kèm theo làm cho mỗi thành viên trong làng mạc hội đều có thời cơ tăng trưởng như nhau .
Ba là, sản xuất nhằm mục đích thoả mãn nhu yếu của mọi thành viên trong thôn hội .

Mục đích của nền sản xuất làng hội dưới chủ nghĩa cộng sản là bảo đảm cho mọi thành viên trong làng hội có đời sống vật chất và văn hoá ngày càng phong phú, bảo đảm cho họ phát triển và vận dụng một cách tự do các năng khiếu về thể lực và trí lực của cá nhân mình.

Bốn là, nền sản xuất được thực thi theo một kế hoạch thống nhất trên khoanh vùng phạm vi toàn buôn bản hội và sản xuất hàng hoá bị vô hiệu .
Trong làng mạc hội cộng sản, việc sản xuất được tổ chức triển khai một cách có ý thức, có kế hoạch, được triển khai trên khoanh vùng phạm vi toàn làng hội và biến thành một tất yếu kinh tế tài chính, có năng lực để triển khai .
Khi thôn hội cộng sản chủ nghĩa đã tăng trưởng trên cơ sở của chính nó thì lao động có đặc thù làng hội trực tiếp và sự thủ tiêu quan hệ giá trị biến thành tất yếu đuối kinh tế tài chính .
Năm là, sự phân phối mẫu sản phẩm bình đẳng .
Do sự tăng trưởng cao của lực lượng sản xuất, xóm hội mới sẽ sản xuất ra một lượng mẫu sản phẩm dồi dào và được tổ chức triển khai phân phối một cách khoa học nhằm mục đích thoả mãn nhu yếu của mọi thành viên trong làng mạc hội. Xuất phát từ quan điểm về quan hệ chiếm hữu quyết định hành động quan hệ phân phối, Ph. Ẳngghen chỉ ra phép tắc chung của sự phân phối trong làng mạc hội mới là phân phối mẫu sản phẩm theo sự thoả thuận chung, tức là bằng cái mà người ta gọi là sự hội đồng về gia tài. Nói cách khác, đó là sự phân phối bình đẳng .

Sáu là, xoá bỏ sự đối lập giữa thành thị và nông buôn bản, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, xoá bỏ giai cấp.

Sự tăng trưởng cao về kinh tế tài chính, văn hoá và buôn bản hội sẽ tạo cơ sở để thủ tiêu những sự trái chiều đó .
Cần chú ý rằng, những đặc trưng kinh tế tài chính – làng mạc hội nêu trên là những đặc trưng của thôn hội cộng sản chủ nghĩa. Theo cách nói của C. Mác, đó là buôn bản hội đã tăng trưởng trên những cơ sở của chính nó chứ không phải của “ một xã hội cộng sản chủ nghĩa vừa thoát thai từ xóm hội tư bản chủ nghĩa ”
.