Thị trường là gì? Phân loại và vai trò của thị trường

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/04/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 185 Lượt xem
Đánh giá post

( Last Updated On : 02/04/2022 )Sản xuất sản phẩm & hàng hóa là sản xuất ra để bán, do đó, nó luôn gắn liền với thị trường. Vậy thị trường là gì ? Đâu là vai trò của thị trường ? [ Kinh tế chính trị Mác Lenin ]

1. Khái niệm thị trường [ Kinh tế Chính trị Mác Lênin ]

Thị trường là tổng hòa những quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thể được đáp ứng thông qua việc trao đổi, mua bán với sự xác định giả cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ tương ứng với trình độ phát triển nhất định của nền sản xuất xã hội.

Như vậy, thị trường hoàn toàn có thể được nhận diện ở Lever đơn cử, quan sát được như chợ, shop, quầy hàng lưu động, phòng thanh toán giao dịch hay nhà hàng và nhiều hình thức tổ chức triển khai thanh toán giao dịch, mua bản khác ,
Ở Lever trừu tượng hơn, thị trường cũng hoàn toàn có thể được nhận diễn trải qua những mối quan hệ tương quan đến trao đổi, mua và bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trong xã hội, được hình thành do những điều kiện kèm theo lịch sử dân tộc, kinh tế tài chính, xã hội nhất định. Theo nghĩa này, thị trường là tổng thể và toàn diện những mối quan hệ kinh tế tài chính gồm cung, cầu, Ngân sách chi tiêu ; quan hệ hàng – tiền ; quan hệ giá trị, giá trị sử dụng, quan hệ hợp tác, cạnh tranh đối đầu ; quan hệ trong nước, ngoài nước … Đây cũng là những yếu tố của thị trường .

Một quan niệm khác về thị trường
Thị trường là sự biểu lộ thu gọn của quy trình mà trải qua đó những quyết định hành động của những mái ấm gia đình về tiêu dùng những mẫu sản phẩm nào, những quyết định hành động của những công ty về sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và những quyết định hành động của người công nhân về việc làm bao lâu cho ai đều được dung hòa bằng sự kiểm soát và điều chỉnh Chi tiêu .
Nguồn : David Begg. Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch, Kinh tế học, tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo TP. Hà Nội 1992, trang 11 .

2. Phân loại thị trường

Căn cứ theo đối tượng người tiêu dùng trao đổi, mua và bán đơn cử, có những loại thị trường như : thị trường sản phẩm & hàng hóa, thị trường dịch vụ. Trong mỗi loại thị trường này lại hoàn toàn có thể đơn cử ra thành những thị trường theo những loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ khác nhau rất đa dạng và phong phú .
Căn cứ vào khoanh vùng phạm vi những quan hệ, có những loại thị trường trong nước, thị trường quốc tế .
Căn cứ vào vai trò của những yếu tố được trao đổi, mua và bán, có thị trường tư liệu tiêu dùng, thị trường tư liệu sản xuất .
Căn cứ vào đặc thù và chính sách quản lý và vận hành, chia ra thị trường tự do, thị trường có điều tiết, thị trường cạnh tranh đối đầu tuyệt vời, thị trường cạnh tranh đối đầu không hoàn hảo nhất ( độc quyền ) .
Ngày nay, những nền kinh tế tài chính tăng trưởng ngày càng nhanh và phức tạp hơn, do đó mạng lưới hệ thống thị trường cũng biến hóa tương thích với điều kiện kèm theo, trình độ tăng trưởng của nền kinh tế tài chính. Vì vậy, để tổ chức triển khai có hiệu suất cao hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, yên cầu phải hiểu rõ về thực chất mạng lưới hệ thống thị trường, những quy luật kinh tế tài chính cơ bản của thị trường và những yếu tố tương quan khác .Dựa trên số lượng người mua hoặc bán là nhiều hay ít, có tác động ảnh hưởng quyết định hành động đến giá thành và sản lượng trên thị trường như thế nào cho biết đặc thù cạnh tranh đối đầu trong thị trường đó thế nào, Có thể phân loại thành những loại thị trường :

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường có hai đặc tính cơ bản và quan trọng nhất: một là tất cả các loại hàng hóa đều có đặc tính giống hệt nhau; hai là có vô số người bán và người mua nên không có người bán và người mua cá biệt nào có thể tác động tới giá của thị trường. Do đó, người bán và người mua trong thị trường này phải chấp nhân giá do thị trường quyết định.Ví dụ, trên thị trường lúa gạo, có hàng ngàn nông dân sản xuất và bán lúa, có hàng triệu người tiêu dùng nên không một nông dân hay người tiêu dùng cá biệt nào có thể tác động đến giá lúa gạo, do đó, họ mặc nhiên coi giá lúa gạo là cho trước và chấp nhận giá.

Thị trường độc quyền hoàn toàn là thị trường có đặc tính đối lập  hoàn toàn với thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Một số thị trường chỉ có một người bán duy nhất và có rất nhiều người mua cho nên anh ta là người quyết định giá cả. Người bán này được gọi là nhà độc quyền. Ví dụ công ty điện lực trong một thành phố sẽ là nhà độc quyền nếu công ty này là nơi duy nhất cung cấp điện cho thành phố.

Một số thị trường nằm giữa hai dang thị trường này là thị trường cạnh tranh đối đầu độc quyền và thị trường độc quyền nhóm .

Thị trường cạnh tranh độc quyền bao gồm nhiều người bán nhưng mỗi người lại chào bán một sản phẩm hơi khác biệt và độc đáo hơn so với sản phẩm của những người còn lại. Vì sản phẩm hoàn toàn không giống nhau nên mỗi người có một khả năng nào đó trong việc định giá sản phẩm của mình. Ví dụ là thị trường xe hơi, rất nhiều các công ty và các dòng xe khác nhau vì vậy mỗi sản phẩm có một mức giá riêng

Thị trường độc quyền nhóm với đặc trưng là chỉ một số ít hay một nhóm người bán ví dụ trong một quốc gia có hai hoặc ba công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động, để đảm bảo ấn định được mức giá cao họ thường có xu hướng tránh cạnh tranh gay gắt và bắt tay với nhau.

3. Vai trò của thị trường

Xét trong mối quan hệ với thôi thúc sản xuất và trao đổi sản phẩm & hàng hóa ( dịch vụ ) cũng như thôi thúc văn minh xã hội, vai trò đa phần của thị trường hoàn toàn có thể được khái quát như sau : Một là, thị trường triển khai giá trị sản phẩm & hàng hóa, là điều kiện kèm theo, môi trường tự nhiên cho sản xuất tăng trưởng .
Giá trị của sản phẩm & hàng hóa được thực thi trải qua trao đổi. Việc trao đổi phải được diễn ra ở thị trường. Thị trường là môi trường tự nhiên để những chủ thể triển khai giá trị sản phẩm & hàng hóa. Sản xuất sản phẩm & hàng hóa càng tăng trưởng, sản xuất ra cảng nhiều sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thì càng yên cầu thị trường tiêu thụ to lớn hơn. Sự lan rộng ra thị trường đến lượt nó lại thôi thúc trở lại sản xuất tăng trưởng. Vì vậy, thị trường là thiên nhiên và môi trường, là điều kiện kèm theo không hề thiếu được của quy trình sản xuất kinh doanh thương mại .Thị trường là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng. Thị trường đặt ra những nhu cho sản xuất cũng như nhu yếu tiêu dùng. Vì vậy, thị trường có vai trò thông tin, định hưởng cho mọi nhu yếu sản xuất kinh doanh thương mại .
Hai là, thị trường kích thích sự phát minh sáng tạo của mọi thành viên trong xã hội, tạo ra phương pháp phân chia nguồn lực hiệu suất cao trong nền kinh tế tài chính. Thị trường thôi thúc những quan hệ kinh tế tài chính không ngừng tăng trưởng. Do đó, yên cầu những thành viên trong xã hội phải không ngừng nỗ lực, phát minh sáng tạo để thích ứng được với sự tăng trưởng của thị trường. Sự phát minh sáng tạo được thị trường gật đầu, chủ thể phát minh sáng tạo sẽ được thụ hưởng quyền lợi tương ứng. Khi quyền lợi được phân phối, động lực cho sự phát minh sáng tạo được thôi thúc. Cứ như vậy, kích thích sự phát minh sáng tạo của mọi thành viên trong xã hội. Thông qua thị trường, những nguồn lực cho sản xuất được điều tiết, phân bổ tới những chủ thể sử dụng hiệu suất cao, thị trường tạo ra chính sách để lựa chọn những chủ thể có năng lượng sử dụng nguồn lực hiệu suất cao trong nền sản xuất .
Ba là, thị trường kết nối nền kinh tế tài chính thành một chỉnh thể, kết nối nền kinh tế tài chính vương quốc với nền kinh tế tài chính quốc tế .
Xét trong khoanh vùng phạm vi vương quốc, thị trường làm cho những quan hệ sản xuất lưu thông, phân phối, tiêu dùng trở thành một thể thống nhất. Thị trường không phụ thuộc vào vào địa giới hành chính. Thị trường kết nối mọi chủ thể giữa những khâu, giữa những vùng miền vào một chỉnh thể thống nhất .
Xét trong quan hệ với nền kinh tế tài chính quốc tế, thị trường tạo ra sự kết nối nền kinh tế tài chính trong nước với nền kinh tế tài chính quốc tế. Các quan hệ sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng không chỉ bỏ hẹp trong khoanh vùng phạm vi nội bộ vương quốc, mà trải qua thị trường, những quan hệ đó có sự liên kết, liên thông với những quan hệ trên khoanh vùng phạm vi quốc tế. Với vai trò này, thị trường góp thêm phần thôi thúc sự kết nối nền kinh tế tài chính vương quốc với nền kinh tế tài chính quốc tế .

Vai trò của thị trường luôn không tách rời với cơ chế thị trường. Thị trường trở nên sống động bởi có sự vận hành của cơ chế thị trường.

Xem: Cơ chế thị trường

Đánh giá post