Tổ hợp môn là gì? Tất tần tật các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT – Thi tuyen sinh – ICAN

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/04/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 97 Lượt xem
Đánh giá post
Tổ hợp môn là gì ? Tất tần tật những tổng hợp môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

      Để giúp các thí sinh hiểu rõ hơn về danh sách tổ hợp môn, các khối thuộc tổ hợp môn, giúp các em học sinh có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất về ngành học, trường học. Dưới đây sẽ là tổng hợp danh sách các tổ hợp môn xét tuyển tại các trường đại học, cao đẳng.

Xem thêm: Sự thay đổi các tổ hợp môn trong xét tuyển ĐH

I. Tổ hợp môn là gì ?

Kỳ thi sẽ tổ chức thi 5 môn gồm 3 môn độc lập: Toán, Văn, Ngoại ngữ và 2 môn tổ hợp Khoa học tự nhiên (Hóa, Lý, Sinh), Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân – với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; Tổ hợp môn Sử, Địa – với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

II. Tất tần tật những tổng hợp môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Các thí sinh có nhu cầu xét tuyển vào các trường đại học hoặc cao đẳng cần phải lựa chọn khối thi, tổ hợp môn thi đại học học phù hợp bên cạnh các môn thi tốt nghiệp THPT. Sau đây là chi tiết các khối và mã tổ hợp môn thi học sinh cần biết: (Tổ hợp môn, khối của năm 2021 đang được cập nhật…)

1, Khối A: Đây là khối tự nhiên, có rất nhiều ngành nghề thuộc khối A học sinh có thể lựa chọn theo học như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Công nghệ thông tin…Dưới đây là thông tin chi tiết các tổ hộp môn tự nhiên (môn thuộc khối A):

A00 : Toán, Vật lí, Hóa học
A01 : Toán, Vật lí, Tiếng Anh
A02 : Toán, Vật lí, Sinh học
A03 : Toán, Vật lí, Lịch sử
A04 : Toán, Vật lí, Địa lí
A05 : Toán, Hóa học, Lịch sử
A06 : Toán, Hóa học, Địa lí
A07 : Toán, Lịch sử, Địa lí
A08 : Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
A09 : Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
A10 : Toán, Lý, Giáo dục công dân
A11 : Toán, Hóa, Giáo dục công dân
A12 : Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội
A14 : Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
A15 : Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân
A16 : Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
A17 : Toán, Vật lý, Khoa học xã hội
A18 : Toán, Hóa học, Khoa học xã hội

2, Khối B: Đây là khối tập trung chủ yếu vào các ngành Khoa học, Y dược, Thủy sản, Nông – Lâm – Ngư nghiệp…Dưới đây là chi tiết các tổ hợp môn thuộc khối B:

B00 : Toán, Hóa học, Sinh học
B01 : Toán, Sinh học, Lịch sử
B02 : Toán, Sinh học, Địa lí
B03 : Toán, Sinh học, Ngữ văn
B04 : Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
B05 : Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
B08 : Toán, Sinh học, Tiếng Anh

3, Khối C: Là khối về khoa học xã hội, văn học, báo chí, nhân văn, phát luật…Dưới đây là tổng hợp các tổ hợp môn xã hội (thuộc khối C) học sinh có thể tham khảo:

C00 : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
C01 : Ngữ văn, Toán, Vật lí
C02 : Ngữ văn, Toán, Hóa học
C03 : Ngữ văn, Toán, Lịch sử
C04 : Ngữ văn, Toán, Địa lí
C05 : Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
C06 : Ngữ văn, Vật lí, Sinh học
C07 : Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
C08 : Ngữ văn, Hóa học, Sinh
C09 : Ngữ văn, Vật lí, Địa lí
C10 : Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
C12 : Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
C13 : Ngữ văn, Sinh học, Địa
C14 : Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
C15 : Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
C16 : Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân
C17 : Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
C19 : Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
C20 : Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

4, Khối D: Các ngành thuộc ngoại ngữ, kinh tế, tài chính, công nghệ thông tin, quan trị kinh doanh…trong những năm gần đây được nhiều trường lựa chọn để xét tuyển sinh viên thi khối D. Tổ hợp khối D được xét tuyển đại học, cao đẳng gồm:

D01 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D02 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
D03 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
D04 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
D05 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
D06 : Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
D07 : Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D08 : Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D09 : Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10 : Toán, Địa lí, Tiếng Anh
D11 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
D12 : Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
D13 : Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
D14 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
D16 : Toán, Địa lí, Tiếng Đức
D17 : Toán, Địa lí, Tiếng Nga
D18 : Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
D19 : Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
D20 : Toán, Địa lí, Tiếng Trung
D21 : Toán, Hóa học, Tiếng Đức
D22 : Toán, Hóa học, Tiếng Nga
D23 : Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
D24 : Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
D25 : Toán, Hóa học, Tiếng Trung
D26 : Toán, Vật lí, Tiếng Đức
D27 : Toán, Vật lí, Tiếng Nga
D28 : Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
D29 : Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
D30 : Toán, Vật lí, Tiếng Trung
D31 : Toán, Sinh học, Tiếng Đức
D32 : Toán, Sinh học, Tiếng Nga
D33 : Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
D34 : Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
D35 : Toán, Sinh học, Tiếng Trung
D41 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
D42 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
D43 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
D44 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
D45 : Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
D52 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
D54 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
D55 : Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
D61 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
D62 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
D63 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
D64 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
D65 : Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
D66 : Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D68 : Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
D69 : Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
D70 : Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
D72 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D73 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D74 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D75 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D76 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D77 : Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D78 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
D79 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D80 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
D81 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
D82 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D83 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
D84 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
D85 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
D86 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
D87 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
D88 : Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
D90 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
D91 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
D92 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
D93 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
D94 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
D95 : Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
D96 : Toán, Khoa học xã hội, Anh
D97 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
D98 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
D99 : Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

5, Khối H: Đây là khối ngành năng khiếu dành cho những học sinh đam mê vẽ, có khả năng hội họa. Tổng hợp các tổ hợp môn xét tuyển gồm:

H00 : Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
H01 : Toán, Ngữ văn, Vẽ
H02 : Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
H03 : Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
H04 : Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
H05 : Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu
H06 : Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
H07 : Toán, Hình họa, Trang trí
H08 : Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

6,Khối K: Đây là khối dành cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc tốt nghiệp cao đẳng có nhu cầu liên thông lên đại học. Các môn thi của khối K là Toán, Lý và một môn thi chuyên ngành đã học ở trung cấp, cao đẳng.

K01 : Toán, Tiếng Anh, Tin học

7, Khối M: Khối chuyên tuyển sinh các ngành như giáo viên thanh nhạc, điện ảnh truyền hình, giáo viên mầm non…Sau đâu là tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng thuộc khối M:

M00 : Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
M01 : Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
M02 : Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M03 : Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
M04 : Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát Múa
M09 : Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
M10 : Toán, Tiếng Anh, NK1
M11 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
M13 : Toán, Sinh học, Năng khiếu
M14 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán
M15 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
M16 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý
M17 : Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử
M18 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
M19 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh
M20 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý
M21 : Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
M22 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
M23 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh
M24 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý
M25 : Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử

8, Khối N: Khối N tập trung vào khả năng âm nhạc, các học sinh dự thi vào khối này có cần có năng khiếu âm nhạc, khả năng thanh nhạc hoặc một vài năng khiếu khác. Dưới đây là tổ hợp xét tuyển các môn thuộc khối N:

N00 : Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
N01 : Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật
N02 : Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
N03 : Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N04 : Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu
N05 : Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
N06 : Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N07 : Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn
N08 : Ngữ văn, Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ
N09 : Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ

9, Khối R và khối S: Là khối xét tuyển vào các chuyên ngành như: Nghệ thuật, báo chí…Chi tiết các tổ hợp môn thuộc 2 khối này chi tiết như sau:

R00 : Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí
R01 : Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
R02 : Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
R03 : Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
R04 : Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa –xã hội – nghệ thuật
R05 : Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông
S00 : Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2
S01 : Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

10, Khối T: Những thí sinh có năng khiếu thể dục, thể thao có thể đăng ký xét tuyển vào khối này. Tổ hợp môn của khối T lần lượt như sau:

T00 : Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT
T01 : Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT
T02 : Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
T03 : Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT
T04 : Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
T05 : Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng kiếu

11, Khối V: Khối chủ yếu xét tuyển vào các trường mĩ thuật như kiến trúc, sau đây là tổ hợp môn thuộc khối V:

V00 : Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
V01 : Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
V02 : VẼ MT, Toán, Tiếng Anh
V03 : VẼ MT, Toán, Hóa
V05 : Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
V06 : Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
V07 : Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật
V08 : Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật
V09 : Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật
V10 : Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật
V11 : Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Trên đây là tất tần tật các khối, và các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT mà học sinh cần nắm rõ trước khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các ngành hoặc trường mà các em đăng ký dự thi và xét tuyển.

( Theo Bộ GD&ĐT )

Đánh giá post