Theo quy định mới nhất 2021 đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được rút?

  • Tác giả: Cẩm Tú |
  • Cập nhật: 16/08/2021 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 4002 Lượt xem

Bảo hiểm xã hội không những xây dựng và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong các trường hợp ốm đau, thai sản mà còn tạo điều kiện khi người lao động chấm dứt đóng bảo hiểm bằng việc cho phép rút bảo hiểm xã hội một lần.

Khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích theo quy định của pháp luật như chế độ thai sản khi sinh con, chế độ ốm đau,…

Tuy vậy, vẫn có những trường hợp người lao động không còn muốn tiếp tục sau một thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Và trong trường hợp này, bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với những người lao động chấm dứt lao động và không nối tiếp quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

>> Tham khảo: Bảo hiểm xã hội là gì? Các vấn đề liên quan bảo hiểm xã hội

1. Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được rút?

Dựa theo quy định tại điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định hướng dẫn thì các trường hợp sau đây sẽ được làm thủ tục để rút bảo hiểm xã hội một lần:

– Những trường hợp đủ tuổi về hưu nhưng không đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội theo luật định.

– Những người lao động thuộc trường hợp theo khoản 3 Điều 54 luật bảo hiểm xã hội mà không đủ 15 năm đóng và cũng không muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

– Người lao động chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nghỉ việc mà không muốn tiếp tục tham gia tối thiểu sau 01 năm.

– Người lao động ra nước ngoài để định cư.

– Người lao động đang mắc một số bệnh nguy hiểm đến mạng sống như phong, lao, nhiễm HIV… theo quy định của ngành y tế.

Như vậy, người lao động không có nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì có thể thực hiện thủ tục để hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (rút bảo hiểm xã hội một lần) theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo các trường hợp nêu trên, pháp luật không quy định cụ thể người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bao nhiêu lâu thì mới được rút mà sẽ phụ thuộc cụ thể vào trường hợp hoặc ý chí của người lao động.

>> Tham khảo: Tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng quyền lợi gì?

2. Đóng bảo hiểm xã hội 06 tháng được bao nhiêu?

Đối chiếu với những trường hợp đã nêu ở mục 1 và lý giải về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được rút một lần. Pháp luật bảo hiểm xã hội có chia ra 02 trường hợp về cách tính bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp đóng nhiều năm và trong trường hợp đóng dưới 01 năm. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, trường hợp người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội được trên 01 năm sẽ được tính bằng cách:

– Trước năm 2014 sẽ bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng.

– Những năm sau năm 2014 sẽ bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng.

Lưu ý: khi tính thời gian để rút bảo hiểm xã hội một lần, nếu người lao động có tháng lẻ từ 01 – 06 tháng sẽ làm tròn thành nửa năm và lẻ từ 07 – 12 tháng sẽ làm tròn thành 01 năm.

Ví dụ: ông H có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 4 năm 6 tháng, trong đó có 01 năm là trước 2014 với mức lương làm căn cứ đóng là 4.000.000 đồng và 3 năm 7 tháng là sau 2014 với căn cứ đóng là 6.000.000 đồng.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông H sẽ như sau:

Trước năm 2014: 4.000.000 x 1,5 x 1 = 6.000.000

Sau 2014: 6.000.000 x 2 x 4 = 48.000.000

Và tổng mức hưởng của ông Q là: 54.000.000 đồng.

Thứ hai, trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 01 năm sẽ được tính bằng 22% các mức tiền lương làm căn cứ đã đóng bảo hiểm xã hội và tối đa bằng 02 tháng mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

>> Tham khảo: Thủ Tục Thanh Toán Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần Như Thế Nào?

3. Đóng bảo hiểm xã hội 01 năm thì được bao nhiêu?

Đối với các chế độ của bảo hiểm xã hội, việc có được hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội hay không phụ thuộc vào điều kiện về thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Còn về mức hưởng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu tiền sẽ dựa theo mức tiền lương được sử dụng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Cụ thể với chế độ của bảo hiểm xã hội một lần, cùng với thời gian đóng như nhau nhưng sẽ có những người được hưởng nhiều và có những người hưởng ít hơn. Quý vị có thể tham khảo ví dụ dưới đây để hiểu hơn về mức hưởng.

Ví dụ: anh T và anh A có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019. Anh T ký hợp đồng lao động với mức lương làm căn cứ đóng là 5.000.000 đồng/ tháng còn anh A ký hợp đồng và đóng với mức lương là 7.000.000 đồng/ tháng. Cả 2 người đều không muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội và cùng muốn rút bảo hiểm xã hội một lần, mức hưởng của 02 người sẽ như sau:

Anh T: 5.000.000 x 2 x 1 = 10.000.000 đồng

Anh A: 7.000.000 x 2 x 1= 14.000.000 đồng.

Như vậy, có thể thấy giữa anh T và anh A sẽ giống nhau ở thời gian tham gia nhưng  khác nhau về mức lương làm căn cứ đóng. Vì thế, để tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần quý vị phải căn cứ vào mức tiền lương căn cứ đóng và thời gian đóng là thời điểm nào sẽ cho ra kết quả chính xác nhất.

4. Nghỉ việc bao lâu thì được lấy tiền bảo hiểm xã hội?

Căn cứ vào các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội như đã nêu ở mục 1, các trường hợp thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ năm khi chứng minh được và nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được xem xét giải quyết chế độ ngay.

Riêng với trường hợp thứ ba thì người lao động khi muốn rút bảo hiểm xã hội một lần thì cần phải đợi thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi dừng đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ tiến hành làm thủ tục xin rút bảo hiểm xã hội một lần.

>> Tham khảo: Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất