Thẻ tạm trú tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 07/03/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 232 Lượt xem
5/5 - (23 bình chọn)

Hiện nay tiếng Anh đã ngày càng trở nên phố biến và thông dụng trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Có lẽ mọi người đã không còn xa lạ với “Thẻ tạm trú”, tuy nhiên nếu trong tiếng Anh thì Thẻ tạm trú tiếng Anh là gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết được câu trả lời.

Quy định của pháp luật về thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú được hiểu đơn giản là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho những đối tượng người nước ngoài được phép tạm trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để được cấp thẻ tạm trú thì người nước ngoài phải đáp ứng được những điều kiện nhất định sau đây:

– Tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh như có đầy đủ hộ chiếu, thị thực;

– Có nơi tạm trú hợp pháp: Việc xác định nơi tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ thông qua các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp; nơi có giấy phép đảm bảo đủ điều kiện cho người nước ngoài thuê; đã đăng ký tạm trú và được cấp sổ tam trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú;

– Người nước ngoài đến Việt Nam với mục đích sinh sống lâu dài, ổn định và hợp pháp, có thể với mục đích công việc, công tác…người nước ngoài vào Việt Nam do Việt Nam thuê, mời về để giải quyết, khắc phục một số trường hợp, sự cố nhất định…

Hiện nay có 2 nhóm đối tượng chính được phép cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam đó là:

– Người nước ngoài là thành viên thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức Liên chính phủ tại Việt Nam và gia đình của họ bao gồm vợ/chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ thì sẽ được cấp thẻ tạm trú với ký hiệu là NG3;

– Người nước ngoài thuộc những trường hợp khác được cấp thị thực với ký hiệu gồm: LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT thì sẽ được xem xét và cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương ứng với ký hiệu trên thị thực của họ.

Về thời hạn tạm trú thì được quy định như sau:
– Thẻ tạm trú có ký hiệu là NG3, LVQ, LV2, ĐT và Dh thì thời hạn tạm trú không quá 5 năm;

– Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT thì thời hạn tạm trú không quá 3 năm;

– Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ, PV1 có thời hạn không quá 2 năm;

Ngoài ra, trường hợp thẻ tạm trú hết thời hạn thì có thể làm hồ sơ đề nghị để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp lại.

->>>> Tham khảo thêm: Giấy phép lao động

Thẻ tạm trú tiếng Anh là gì?

Thẻ tạm trú tiếng Anh là: Temporary residence card

Temporary residence card is simply understood as a type of document issued by a competent Vietnamese state agency to foreigners who are allowed to temporarily reside in Vietnam in accordance with current laws.

To be granted a temporary residence card, a foreigner must meet certain conditions as follows:

– Comply with the provisions of Vietnamese law on entry and exit such as having a full passport and visa;

– Having a legal temporary residence: The determination of a foreigner’s temporary residence in Vietnam will be through documents proving the lawful use right; where there is a license to ensure eligibility for foreigners to rent; has registered for temporary residence and has been granted a temporary residence book or certificate of temporary residence;

– Foreigners come to Vietnam with the purpose of living long, stable and lawful, maybe for the purpose of work, business… foreigners entering Vietnam are hired by Vietnam, invited to come back to settle , fix certain cases, problems…

Currently, there are two main groups of subjects who are allowed to issue temporary residence cards in Vietnam:

– Foreigners who are members of diplomatic missions, consular offices, representative offices of international organizations under the United Nations, intergovernmental organizations in Vietnam and their families including wives/ husbands, children under 18 years old, and domestic servants accompanying their tenure will be granted a temporary residence card with the symbol NG3;

– Foreigners in other cases who are granted visas with symbols including: LV1, LV2, DT, NN1, NN2, DH, PV1, LD, TT will be considered and issued a temporary residence card with the corresponding symbol. with the notation on their visa.

Regarding the temporary residence period, the provisions are as follows: – The temporary residence card with symbols NG3, LVQ, LV2, DT and Dh, the duration of temporary residence shall not exceed 5 years;

– Temporary residence card with symbols NN1, NN2, TT, the temporary residence period shall not exceed 3 years;

– Temporary residence card with symbols LD, PV1 is valid for no more than 2 years;

In addition, in case the temporary residence card expires, it is possible to make an application to be considered and re-issued by a competent state agency.

Các từ liên quan đến thẻ tạm trú trong tiếng Anh

Với nội dung dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho Qúy khách một số từ vựng có liên quan đến thẻ tạm trú trong tiếng Anh

Tiếng Việt Tiếng Anh
Thị thực Visa
Cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Authorities competent to issue visas
Chứng nhận tạm trú Certificate of temporary residence
Hộ chiếu Passport
Gia hạn tạm trú Extension of temporary residence
Ký hiệu thẻ tạm trú Symbol of temporary residence card
Thời hạn tạm trú Temporary stay period
Khai báo tạm trú Declare temporary residence
Cơ sở lưu trú Accommodation facilities
Thời hạn thẻ tạm trú Term of temporary residence card

Một số đoạn văn mẫu

– According to the Law on entry, exit and transit of foreigners in Vietnam, a temporary residence card is defined as a document issued by the immigration management agency or the competent agency under the Ministry of Foreign Affairs. issued to foreigners who are allowed to reside for a definite period in the territory of Vietnam and are valid as a substitute for visas.

– The extended temporary stay period and the new visa’s duration must be consistent with the entry purpose and the request of the agency or individual inviting or sponsoring foreigners in Vietnam. no more than 12 months, at least 30 days shorter than the period on the passport.

– If a foreigner currently temporarily residing in Vietnam wishes to extend his/her temporary residence card, he/she must request an agency, organization or individual to invite or guarantee him/her to carry out procedures at a competent state agency in charge of managing the temporary residence card. Immigration management or competent authority under the Ministry of Foreign Affairs.

Accordingly, agencies, organizations and individuals that invite or guarantee foreigners who are currently wishing to extend their temporary residence cards will directly submit an application for extension of temporary residence together with their passports or valuable papers. international travel treatment of foreigners under different circumstances.

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về Thẻ tạm trú tiếng Anh là gì? Nếu còn gì thắc mắc về vấn đề này thì Qúy khách hãy liên hệ đến tổng đài 19006557 để được hỗ trợ trực tiếp.

->>> Tham khảo thêm: Lý lịch tư pháp

5/5 - (23 bình chọn)