Thế nào là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 931 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

TBT Việt Nam tư vấn các nội dung pháp luật về doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ các khái niệm doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, để Quý vị tránh khỏi những thắc mắc: Thế nào là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ?

Doanh nghiệp nhỏ là gì?

Hiện nay, chưa có một quy định cụ thể nào của pháp luật giải thích khái niệm doanh nghiệp nhỏ, mà chỉ quy định điều kiện để xác định một doanh nghiệp có được coi là doanh nghiệp nhỏ hay không.

Theo quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, Điều 6 Nghị định số 39/2018-NĐ/CPcủa Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, để được coi là một doanh nghiệp nhỏ thì doanh nghiệp đó phải có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và phải đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

Một là: Tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng;

Hai là: Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 100 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ là một thuật ngữ pháp lý mang nội dung bao quát, bởi theo khoản 1 Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, thì doanh nghiệp nhỏ gồm  có doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ.

Với 5 loại hình doanh nghiệp chính như hiện nay bao gồm công ty TNHH (MTV và HTV), công ty Cổ phẩn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân thì đều có thể được coi là doanh nghiệp nhỏ nếu đáp ứng các điều kiện trên.

Bên cạnh đó, hiện nay có hai mô hình doanh nghiệp nhỏ được nhà nước quy định tên gọi một cách cụ thể. Cụ thể, tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có quy định:

Doanh nghiệp nhỏ phụ nữ làm chủ là doanh nghiệp nhỏ có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó.

Doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Với quy định trên thì hiện nay doanh nghiệp có phụ nữ sở hữu 51% vốn điều lệ trở lên và có ít nhất một phụ nữ quản lý điều hành doanh nghiệp đó, loại hình này được gọi là doanh nghiệp nhỏ phụ nữ làm chủ.

Cùng với đó, mô hình doanh nghiệp được thành lập với mục đích là hiện thực hóa các ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh, loại hình này được gọi là doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp sáng tạo.

Như vậy, dựa trên hai tiêu chí chủ thể thành lập và mục đích, ý nghĩa của việc thành lập, hiện nay có hai mô hình doanh nghiệp nhỏ điển hình ở nước ta đó là doanh nghiệp nhỏ phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp sáng tạo.

Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

Thế nào là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ? Quý vị đã giải đáp được một nửa, ở phần này chúng tôi tiếp tục làm rõ định nghĩa doanh nghiệp siêu nhỏ.

Theo quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017thì doanh nghiệp siêu nhỏ là một mô hình doanh nghiệp nằm trong doanh nghiệp nhỏ và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 39/2018-NĐ/CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể:

Nếu doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng thì phải có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Nếu doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Ví dụ về doanh nghiệp siêu nhỏ

Công ty TNHH một thành viên Ẩm thực Mường Then do bà Lò Thị Thoong làm chủ sở hữu, công ty kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ, có 25 người lao động trong đó có 10 người tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm. Công ty có tổng số vốn là 2,5 tỷ đồng.

Phân biệt giữa doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 39/2018-NĐ/CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể phân biệt hai loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ dựa trên các tiêu chí sau:

Loại hình doanh nghiệp

 

 

Tiêu chí phân biệt

 

 

 

DOANH NGHIỆP

SIÊU NHỎ

 

 

DOANH NGHIỆP

 NHỎ

 

 

 

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm

Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng  

 

 

≤ 10 người

 

 

 

≤ 100 người

Hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ  

≤ 10 người

 

≤ 50 người

 

 

Tổng doanh thu của năm

Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng  

 

 

≤ 3 tỷ VNĐ

 

 

 

≤ 20 tỷ VNĐ

Hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ  

≤ 10 tỷ VNĐ

 

≤ 100 tỷ VNĐ

 

 

 

 

 

Tổng nguồn vốn

Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng  

 

≤ 3 tỷ VNĐ

 

 

≤ 20 tỷ VNĐ

Hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ  

≤ 3 tỷ VNĐ

 

≤ 50 tỷ VNĐ

Trong quá trình tham khảo bài viết về Thế nào là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ? Quý vị có những quan tâm, vướng mắc hãy liên hệ ngay TBT Việt Nam để được hỗ trợ tư vấn theo số 1900 6560.

>>>>> Tham khảo: Thành lập Doanh nghiệp

5/5 - (5 bình chọn)