Thẻ an toàn lao động là gì?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 18/11/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 547 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Đảm bảo an toàn lao động là một trong những điều kiện cơ bản để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây không chỉ là lợi ích của riêng doanh nghiệp mà còn là quyền lợi của người lao động được pháp luật bảo vệ. Trong lao động sản xuất, vì lý do chủ quan và khách quan ước tính hàng năm có khoảng trên 2,3 triệu người chết liên quan đến thương tích và bệnh nghề nghiệp. Trong đó khoảng 350.000 người chết do tai nạn lao động và hai triệu người chết vì bệnh nghề nghiệp. Do đó, để giảm thiểu đến mức tối đa những thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp gây ra.

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quy bạn đọc một số thông tin cơ bản xoay quanh thẻ an toàn lao động là gì?

Thẻ an toàn lao động là gì?

Thẻ an toàn lao động là một loại giấy chứng nhận được cấp cho người lao động đạt yêu cầu sau khi tham gia lớp huấn luyện an toàn lao động.

Thẻ an toàn lao động chủ yếu được cấp cho công nhân, người lao động làm các ngành nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như: công nhân ngành điện, lao động trên cao, cơ khí, hóa chất, vận hành nồi hơi, thiết bị nâng, các công việc dễ gây cháy nổ, hàn xì…

Như vậy, chúng ta có thể hiểu thẻ an toàn lao động có tác dụng chứng nhận người lao động đã được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm các công việc vó yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Ngoài việc giải đáp thẻ an toàn lao động là gì? bài viết tiếp tục gửi tới Quý độc giả các thông tin hữu ích có liên quan.

Đối tượng được cấp thẻ an toàn lao động

Được quy định cụ thể tại Điều 14 – Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015:

“ Điều 14. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1. Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cấp giấy chứng nhận sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

Trường hợp có thay đổi về chính sách, pháp luật hoặc khoa học, công nghệ về an toàn vệ sinh lao động thì phải được huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn trước khi bố trí làm công việc này.

3. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động phải được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được cấp thẻ an toàn.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ học phí cho người lao động quy định tại khoản này khi tham gia khóa huấn luyện. Mức, đối tượng và thời gian hỗ trợ do Chính phủ quy định chi tiết tùy theo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

4. Người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện và chịu trách nhiệm về chất lượng huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, người học nghề, tập nghề, người thử việc trước khi tuyển dụng hoặc bố trí làm việc và định kỳ huấn luyện lại nhằm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, phù hợp với vị trí công việc được giao.

5. Việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điều này phải phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng ngành nghề, vị trí công việc, quy mô lao động và không gây khó khăn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động chủ động tổ chức huấn luyện riêng về an toàn, vệ sinh lao động hoặc kết hợp huấn luyện các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động với huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy hoặc nội dung huấn luyện khác được pháp luật chuyên ngành quy định.

6. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngạt về an toàn, vệ sinh lao động sau khi có ý kiến của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan.

7. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật đầu tư và Luật này.

Trường hợp doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì phải đáp ứng điều kiện hoạt động như đối với tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

8. Chính phủ quy định chi tiết về cơ quan có thẩm quyền cấp, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tiêu chuẩn về người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy định tại khoản 7 Điều này; việc huấn luyện, tự huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.”

Trên đây là một số thông tin hữu ích liên quan tới thẻ an toàn lao động là gì? mà chúng tôi cung cấp cho quý bạn đọc.

->>> Tham khảo thêm: Giấy phép lao động

5/5 - (5 bình chọn)