Thủ tục thay đổi người đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 02/05/2022 |
 • Tư vấn pháp luật |
 • 67 Lượt xem
Người đại diện theo pháp luật của công ty là một trong những thông tin hiển thị trên Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Luật đầu tư 2005 lao lý Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại, vì thế mà Giấy chứng nhận đầu tư cũ cấp trước 01/07/2015 có hiển thị thông tin người đại diện.
Tuy nhiên Luật doanh nghiệp năm trước, Luật đầu tư năm trước pháp luật riêng về Giấy chứng nhận ĐK đầu tư và Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp nên thông tin về người đại diện chỉ hiển thị trên Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp khi muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật phải triển khai thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp .
Tbtvn.org tổng hợp cho Quý khách hàng những trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện công ty có vốn quốc tế gồm có :

– Hồ sơ thay đổi

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/ Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp;
 • 01 Hộ chiếu công chứng của Người đại diện mới;
 • Xác nhận cư trú/ thẻ tạm trú công chứng của Người đại diện mới. Đây là yêu cầu khác biệt nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người nước ngoài so với người đại diện là người Việt Nam
 • Văn bản uỷ quyền cho Việt An.
 • Các chức danh của người đại diện theo pháp luật

– Giám đốc ;

– Tổng Giám đốc;

– quản trị Hội đồng quản trị – so với công ty CP ;
– quản trị Hội đồng thành viên – so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ;
– quản trị công ty – so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên .

 • Trình tự thủ tục thực hiện

Doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật phải thực thi những những thủ tục gồm có :
– Thay đổi Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đầu tư ;
– Công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin ĐK doanh nghiệp vương quốc .

Lưu ý: Hiện nay, nếu doanh nghiệp vẫn đang sử dụng Giấy chứng nhận đầu tư cũ (chưa tách) thì bên cạnh việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải thực hiện thêm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư (hay còn gọi là thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

 • Thời gian thực hiện

Thời gian thay đổi Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp là khoảng chừng 05-06 ngày thao tác .
Nếu doanh nghiệp chưa cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư thì liên tục thực thi thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư với thời hạn khoảng chừng 10-25 ngày .

 • Dịch vụ tbtvn về thay đổi người đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– tbtvn sẽ tư vấn cho người mua điều kiện kèm theo, hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện công ty có vốn đầu tư quốc tế ;
– Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp tương quan đến nội dung thay đổi theo pháp luật của pháp luật và thông tin doanh nghiệp phân phối ;
– Đại diện theo chuyển nhượng ủy quyền của người mua thực thi những thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp tại những cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;

– Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Hướng dẫn doanh nghiệp triển khai những thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp ;
– Hỗ trợ những yếu tố pháp lý phát sinh trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại cho nhà đầu tư tại Nước Ta ;
– Tư vấn những thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư quốc tế ;