Thay đổi giấy phép kinh doanh năm 2024

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 27/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 685 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Khi được cấp giấy phép kinh doanh, sau một khoảng thời gian doanh nghiệp đi vào hoạt động, doanh nghiệp muốn thay đổi những nội dung trong giấy phép kinh doanh để phù hợp với việc thực hiện những dự án, những hoạt động sản xuất kinh doanh mới.

Vậy việc thay đổi giấy phép kinh doanh cần những thủ tục gì, bài viết Thay đổi giấy phép kinh doanh nhanh nhấtxin được cung cấp thông tin tới Quý vị:

Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

Theo quy định của pháp luật, có rất nhiều trường hợp phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Có thể kể đến các trường hợp như: Thay đổi tên doanh nghiệp; thay đổi loại hình doanh nghiệp; thay đổi trụ sở chính cùng quận/huyện hay khác quận/huyện; thay đổi số điện thoại, số fax, email, website của doanh nghiệp; thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty; tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; v.v…

Trong nội dung của bài viết này, TBT Việt Nam xin hướng dẫn chuẩn bị thành phần hồ sơ về thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định của pháp luật như sau:

– Về hồ sơ thay đổi trụ sở của công ty:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi cùng quận. Hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp chuyển trụ sở theo mẫu.

+ Quyết định về việc thay đổi trụ sở công ty của Hội đồng thành viên (nếu là Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (nếu là Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (nếu là Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần);

 + Bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên (nếu là Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (nếu là Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (nếu là Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (nếu là Công ty cổ phần).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ của công ty;

+ Nếu công ty ủy quyền cho TBT Việt Nam thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì cần Giấy ủy quyền cho TBT Việt Nam.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở sang địa chỉ khác quận hay khác tỉnh/thành phố. Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy chốt thuế do cơ quan thuế cấp khi công ty thực hiện xong thủ tục chốt thuế.

+ Thông báo thay đổi theo mẫu quy định theo mẫu.

+ Quyết định về việc thay đổi trụ sở công ty của Hội đồng thành viên (nếu là Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (nếu là Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (nếu là Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (nếu là Công ty cổ phần)

+ Bản sao biên bản cuộc họp về việc việc thay đổi trụ sở của Hội đồng thành viên (nếu là Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (nếu là Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (nếu là Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (nếu là Công ty cổ phần);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ

+ Nếu công ty ủy quyền cho TBT Việt Nam thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì cần Giấy ủy quyền cho TBT Việt Nam.

– Về hồ sơ thay đổi người đại diện

+ Thông báo thay đổi theo mẫu quy định theo mẫu.

+ Quyết định về việc thay đổi người đại diện của Hội đồng thành viên (nếu là Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (nếu là Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (nếu là Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (nếu là Công ty cổ phần)

+ Bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp về việc thay đổi người đại diện của Hội đồng thành viên (nếu là Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (nếu là Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (nếu là Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (nếu là Công ty cổ phần)

+ Nếu công ty ủy quyền cho TBT Việt Nam thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì cần Giấy ủy quyền cho TBT Việt Nam.

Về các nội dung thay đổi khác thì doanh nghiệp có thể tham khảo về thành phần hồ sơ được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi giấy phép kinh doanh ở đâu?

Trong trường hợp công tư thay đổi đăng kí kinh doanh, Công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong trường hợp công ty thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của công ty thì thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ về nội dung cần thay đổi

Hồ sơ đã được chúng tôi hướng dẫn bao gồm các giấy tờ, tài liệu trong 2 nội dung thay đổi đã nêu trên, còn các trường hợp khác, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào nội dung mà doanh nghiệp mình cần thay đổi để chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.

Bước 2. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp có thể tự mình nộp trực tiếp hoặc Ủy quyền cho một một đơn vị, công ty khác nộp hồ sơ để được xem xét, giải quyết.

Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh đưa Giấy biên nhận cho doanh nghiệp và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3. Phòng đăng kí kinh doanh trả kết quả về việc thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký theo yêu cầu tại hồ sơ đã gửi của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4. Doanh nghiệp công khai những nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành hết các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần công bố nội dung đó trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị, công ty luật cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thay đổi giấy phép kinh doanh, trong đó, TBT Việt Nam luôn tự hào là một trong những đơn vị uy tín, chất lượng với nhiều năm kinh nghiệm về hỗ trợ dịch vụ này.

 

5/5 - (5 bình chọn)