Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi điều lệ không?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 02/06/2022 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 629 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong quá trình thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thường có nhiều thắc mắc. Một trong những thắc mắc phổ biến nhất là: Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi điều lệ không? Qua bài viết này, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ thắc mắc trên cho Quý độc giả có quan tâm.

Trước khi làm sáng tỏ: Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi điều lệ không? chúng tội sẽ làm rõ các khái niệm có liên quan như: Điều lệ công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thế nào là Điều lệ công ty?

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014. Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Cơ cấu tổ chức quản lý;

– Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

– Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

– Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

– Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

->>> Tham khảo thêm : thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thế nào là thay đổi đăng ký kinh doanh?

Thay đổi đăng ký kinh doanh chính là thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định từ Điều 40 đến Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm các vấn đề sau:

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi thành viên hợp danh đối với loại hình công ty hợp danh; Thay đổi người đại diện theo pháp luật đối vói loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

– Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp;

– Thay đổi thành viên đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Thay đổi chủ sở hữu đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Thay đổi chủ doanh nghiệp đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích;

– Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

– Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

– Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền.

->>> Tham khảo thêm : thành lập văn phòng đại diện

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi điều lệ không?

Như phân tích phía trên, nội dung của điều lệ bao gồm các nội dung được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do đó doanh nghiệp phải đồng thời thay đổi điều lệ để các thông tin về đăng ký doanh nghiệp được đồng bộ, thống nhất và cập nhật kịp thời.

Để được hỗ trợ tốt nhất khi thay đổi đăng ký kinh doanh, Quý vị hãy liên hệ ngay TBT Việt Nam qua Tổng đài 1900 6560, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ dịch vụ.

->>> Tham khảo thêm : tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

5/5 - (5 bình chọn)