Thành phần của nước tiểu đầu có gì khác so với máu ?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 6660 Lượt xem
2/5 - (62 bình chọn)

Câu hỏi:

Thành phần của nước tiểu đầu có gì khác so với máu ?

A. Không chứa các chất cặn bã và các nguyên tố khoáng cần thiết

B. Không chứa chất dinh dưỡng và các tế bào máu

C. Không chứa các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn

D. Không chứa các ion khoáng và các chất dinh dưỡng

Đáp án đúng là C.

Thành phần của nước tiểu đầu có gì khác so với máu: không chứa các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn, sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận, kết thúc quá trình hấp thu lại và bài tiết tiếp ở ống thận → nước tiểu chính thức → thải nước tiểu.

Giải thích vì sao chọn C là đáp án đúng:

Tạo thành nước tiểu

– Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận.

– Sự hình thành nước tiểu gồm 3 quá trình:

– Kết thúc quá trình hấp thu lại và bài tiết tiếp ở ống thận → nước tiểu chính thức → thải nước tiểu.

– Thành phần máu khác với thành phần nước tiểu: ở máu có các tế bào máu và protein còn ở nước tiểu đầu không có.

– Nước tiểu đầu khác với nước tiểu chính thức.

Đặc điểm Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức
Nồng độ các chất hòa tan Loãng Đậm đặc
Chất độc, chất cặn bã Có ít Có nhiều
Chất dinh dưỡng Có nhiều Gần như không có

→ Thực chất quá trình tạo thành nước tiểu là: lọc máu và thải bỏ các chất cặn bã, chất độc, chất thừa ra khỏi cơ thể để duy trì tính ổn định của môi trường trong.

Thải nước tiểu:

– Quá trình thải nước tiểu diễn ra như sau:

Nước tiểu chính thức → bể thận → ống dẫn nước tiểu → bóng đái → ống đái → thải ra ngoài.

– Mỗi ngày, cầu thận người trưởng thành lọc 1440 lít máu và tạo ra khoảng 170 lít tiểu đầu. Nhờ quá trình hấp thu lại mà chỉ có khoảng 1,5 lít nước tiểu chính thức được tạo ra.

– Chỗ thông giữa bóng đái và ống đái có cơ vòng bịt chặt nằm bên ngoài là cơ vân hoạt động theo ý muốn.

Khi nước tiểu tích ở bóng đái lên đến 200ml → căng bóng đái → tăng áp suất thẩm thấu trong bóng đái → cảm giác thèm đi tiểu → cơ vòng mở ra → nước tiểu được thải ra ngoài.

2/5 - (62 bình chọn)