Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1365 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Thanh lý hợp đồng là gì?

Thanh lý hợp đồng là việc các bên thực hiện ghi nhận bằng biên bản những nội dung của một công việc nào đó được hoàn thành, ngoài ra có thể bao gồm những việc chưa được hoàn thành để xác nhận lại những nghĩa vụ  phát sinh sau khi hoàn tất công việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.

>>> Tham khảo: Hợp đồng gia công là gì mới nhất năm 2020?

Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì?

Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là: Liquidation

Thanh lý hợp đồng được hiểu như sau:

Liquidation of a contract is a process by which the parties record in writing the contents of a completed work, which may also include unfulfilled tasks to confirm the following obligations. when completing the work according to the contract agreed between the two parties

>>> Xem thêm: Hợp đồng tình yêu là gì?

Danh sách từ liên quan đến thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì?

Tiếng Việt Tiếng Anh
Chấm dứt hợp đồng Termination of contract
Thỏa thuận của các bên Agreement of the parties
Hợp đồng đã hoàn thành The contract has been completed
Hợp đồng bị hủy bỏ Contract canceled
Bị đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng The defendant unilaterally terminates the contract performance
Hợp đồng không thể thực hiện được Contract cannot be performed
Biên bản xác nhận Records confirm

>>> Tham khảo: Thuế môn bài tiếng Anh là gì?

Ví dụ những cụm từ thường sử dụng khi nói đến tiếng Anh là gì?

Tiếng Việt Tiếng Anh
Thủ tục thanh lý hợp đồng Procedures for liquidation of contracts
Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà Minutes of liquidation of the lease
biên bản thanh lý hợp đồng là gì? What is the liquidation record?
Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng Minutes of acceptance and liquidation of the contract
Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng Minutes of acceptance and liquidation of the contract
Biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh Minutes of liquidation of English contract
Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe Minutes of car rental liquidation
File thanh lý hợp đồng gửi qua đâu? Contract liquidation file sent?
Phụ lục thanh lý hợp đồng là gì? What is the annex liquidation contract?
Quy định của pháp luật hiện hành về thanh lý hợp đồng Current provisions of law on contract liquidation
Hình ảnh cho thanh lý hợp đồng Image for liquidation of the contract
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cập nhật mới nhất The latest updated contract liquidation record form
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế The latest updated contract liquidation record form
Quy định quy trình thủ tục thanh lý hợp đồng kinh tế mới nhất quy định quy trình thủ tục thanh lý hợp đồng kinh tế mới nhất
Thanh lý hợp đồng thuê đất Liquidation of land lease contract
Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác Minutes of liquidation of trust contract
Mẫu thông báo thanh lý, chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng Notice of liquidation, termination of office lease
Căn cứ thanh lý hợp đồng xây dựng Grounds of liquidation of construction contracts
Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng Deadline for liquidation of construction contract
Hướng dẫn cách thanh lý hợp đồng Instructions on how to liquidate the contract
Thanh lý hợp đồng trả góp sớm có bị phạt không? Is liquidation of early installment contract punished?
Thông báo về việc thanh lý hợp đồng Notice of contract liquidation
Trình bày khái niệm thanh lý hợp đồng Presentation of contract liquidation concept
Mục đích của việc thanh lý hợp đồng The purpose of liquidating the contract

>>> Tham khảo: Chứng từ tiếng Anh là gì?

5/5 - (5 bình chọn)

Táo đỏ có tác dụng gì?

Cập nhật: 19/08/2021

Nấm linh chi có tác dụng gì?

Cập nhật: 19/08/2021

Lá vối có tác dụng gì?

Cập nhật: 19/08/2021

Hoa đậu biếc có tác dụng gì?

Cập nhật: 19/08/2021

Dầu dừa có tác dụng gì?

Cập nhật: 19/08/2021