Thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 01/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 438 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Mở rộng thêm chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của những người hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến, marketing trong doanh nghiệp. Để thực hiện tốt chiến lược kinh doanh đã được các thương nhân vạch ra thì cần phải nắm rõ các quy định pháp luật về mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, trong đó là quy định về thành lập địa điểm kinh doanh.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể là thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần.

Thành lập địa điểm kinh doanh để làm gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014, địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Thành lập địa điểm kinh doanh là một trong những quyền của doanh nghiệp, tùy thuộc vào ý chí của chủ doanh nghiệp mà việc thành lập địa điểm kinh doanh có nhiều mục đích khác nhau, có thể liệt kê ra những mục đích chủ yếu của hoạt động thành lập địa điểm kinh doanh như:

– Mở rộng quy mô, phạm vi kinh doanh, mở rộng thị trường;

– Quảng bá thương hiệu;

– Tiếp cận với nhiều thị trường khách hàng khác nhau;

Công ty cổ phần có thành lập địa điểm kinh doanh được không?

Theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần là doanh nghiệp.

Cũng tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

Như vậy, với các quy định của pháp luật doanh nghiệp, công ty cổ phần có quyền thành lập địa điểm kinh doanh bởi công ty cổ phần là doanh nghiệp mà doanh nghiệp được phép thành lập địa điểm kinh doanh ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

->>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty cổ phần

Các bước thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và khoản 9 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị Thông báo bằng văn bản về thành lập địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần.Nội dung của thông báo phải đảm bảo các nội dung chính sau:

– Mã số doanh nghiệp;

– Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

– Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

– Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

– Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương để chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Bước 2: Gửi Thông báo. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Tiếp nhận Thông báo. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 4: Cập nhật thông tin địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 5: Trả kết quả cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Để được hỗ trợ thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần Quý vị có thể liên hệ TBT Việt Nam theo số 1900 6560, trân trọng!

->>>> Tham khảo thêm : thay đổi đăng ký kinh doanh

5/5 - (5 bình chọn)