Thành lập công ty TNHH ở Đà Nẵng như thế nào ?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 14/03/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 186 Lượt xem
5/5 - (23 bình chọn)

Đà Nẵng là một trong những thành phố phát triển và dẫn đầu về kinh tế trong nước. Với những tiềm năng đã, đang và sẽ có trong tương lai, Đà Nẵng là địa điểm thích hợp để thành lập công ty. Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc thành lập công ty TNHH ở Đà Nẵng nhận được khá nhiều quan tâm.

Hiểu rõ những khó khăn, thắc mắc của các cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu thành lập công ty tại Đà Nẵng, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc một số thông tin về vấn đề này.

Công ty TNHH là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Như vậy, có thể hiểu, công ty TNHH có hai loại hình và mỗi loại hình sẽ có những đặc điểm khác nhau.

Thứ nhất: Về Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty TNHH một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thứ hai: Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp (trừ một số trường hợp quy định).

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH ở Đà Nẵng

Căn cứ Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 23, Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH ở Đà Nẵng đối với mỗi loại hình sẽ như sau:

Thứ nhất: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ hai: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH ở Đà Nẵng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Tùy thuộc vào loại hình công ty mà mình lựa chọn, tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu tương ứng với loại hình công ty TNHH đã lựa chọn.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty tới cơ quan đăng ký tại Đà Nẵng

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thành lập công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng theo phương thức nộp trự tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và bổ sung hồ sơ (nếu có) thành lập công ty

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ thì cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký công ty

Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp có thể nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trên đây là các nội dung liên quan đến Thành lập công ty tại Đà Nẵng. Qúy khách hàng đang có nhu cầu thành lập công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.

->>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty cổ phần

>>> Tham khảo thêm: Thay đổi đăng ký kinh doanh

5/5 - (23 bình chọn)