Thành lập Công ty tại quận Ngô Quyền

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 14/03/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 141 Lượt xem
5/5 - (20 bình chọn)

Quận Ngô Quyền trực thuộc thành phố Hải Phòng là một trong những quận có chỉ số phát triển cao nhất tính tới thời điểm hiện tại. Với sự phát triển vượt bậc của mình, quận Ngô Quyền có nhiều điều kiện nhất định để phát triển sự đầu tư công nghệ và khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự đầu tư vốn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chính vì lẽ đó, việc thành lập công ty để mở đầu cho sự đầu tư ở nơi đây cũng phát triển mạnh mẽ. Hãy cùng Chúng tôi tìm hiều về “Thành lập công ty tại quận Ngô Quyền” để hiểu hơn về các thủ tục hành chính ở đây.

Công việc cần thực hiện trước khi thành lập Công ty tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trước khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phải xác định được một số vấn đề cơ bản của một công ty mới được thành lập. Các nội dung đó có thể là:

– Số lượng thành viên của Công ty;

– Tên Công ty, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh;

– Thông tin về các thành viên trong công ty và tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc của Chủ sở hữu Công ty;

– Thông tin về người đại diện theo pháp luật của Công ty.

– Đối với các loại hình doanh nghiệp có số lượng thành viên vượt quá hai người, giữa các thành viên với nhau cần ký một hợp đồng, hoặc văn bản thỏa thuận góp vốn thành lập doanh nghiệp. Nội dung của hợp đồng, văn bản thỏa thuận này sẽ bao bồm các nội dung đã được liệt kê ở trên.

Văn bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty là gì?

Văn bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty. Ngoài các nội dung quan trọng trong việc chuẩn bị thành lập Công ty, văn bản thỏa thuận có thể có các nội dung liên quan đến sự phân chia lợi nhuận và chi phí thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Những lưu ý khi dự thảo thỏa thuận về việc thành lập công ty

Để dự thảo nên một thỏa thuận hoặc hợp đồng góp vốn thành lập công ty đúng quy định của pháp luật, người dự thảo hợp đồng cần lưu ý một số điểm như sau:

– Nội dung của hợp đồng phải quy định rõ ràng về các chủ thể trong hợp đồng. Các chủ thể đó có thể là thành viên hoặc là cổ đông sau này của công ty.

– Tỷ lệ góp vốn cụ thể của các thành viên trong công ty. Tổng số vốn điều lệ của Công ty là bao nhiêu. Lưu ý, cần quy định rõ về thời hạn góp đủ vốn của các thành viên và cổ đông của công ty.

– Ngoài ra, cần phải quy định một số nội dung cụ thể liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp như: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty là ai…

– Đồng thời, hợp đồng cũng cần ghi rõ về trách nhiệm của các bên trong hợp đồng, cũng như các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Mẫu văn bản thỏa thuận về việc thành lập công ty

Trong phạm vi hạn hẹp của bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý bạn đọc mẫu thỏa thuận/hợp đồng góp vốn thành lập công ty như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

(Dự thảo)

Số: ……/2022/HĐ

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ và Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên./.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2022, tại ………………………. Chúng tôi gồm:

Bên A. CÔNG TY ………………………………………………………………………………….

Mã doanh nghiệp số: ……………… do ………………………. Cấp lần đầu ngày, thay đổi lần thứ …, ngày … tháng … năm ….

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà ………………. Chức vụ: ………………….

Bên B. Ông …………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………….

Cùng thống nhất những nội dung sau:

ĐIỀU 1. Mục đích của Hợp đồng.

Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau góp vốn thành lập một công ty để cùng nhau kinh doanh trong các lĩnh vực: ………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2. Vốn góp

Bên A sẽ góp ………………… VNĐ (bằng chữ: ………….) bằng tiền mặt, bên B sẽ góp ……………… VNĐ (bằng chữ: ………………) bằng tiền mặt.

Thời điểm góp vón là thời điểm công ty được thành lập.

ĐIỀU 3. Tên Công ty và trụ sở Công ty.

Tên Công ty: ………………………………………………………………………………………….

Trụ sở công ty đặt tại: ……………………………………………………………………………..

ĐIỀU 4. Trách chiệm của các bên

4.1. Trách nhiệm của bên A.

– Góp đủ và đúng vốn như cam kết;

– Đảm bảo việc góp vốn kinh doanh và tài sản góp vốn kinh doanh với bên B là hợp pháp;

– Cử ông ………………………… là người đại diện phần vốn góp của bên A;

– Chịu …% chi phí cho việc đăng ký thành lập công ty;

4.2. Trách nhiệm của bên B.

– Góp đúng và đủ vốn như cam kết;

– Hoàn thành các thủ tục cần thiết để thành lập công ty và chịu …% chi phí cho việc thành lập công ty;

– Lựa chọn địa điểm đặt trụ sở công ty …………… phù hợp và thuận tiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

– Giữ chức Giám Đốc công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty ……………;

– Thực hiện phương án kinh doanh như hai bên đã thống nhất;

– Sau khi Công ty ………………. Được thành lập, thực hiện việc thông báo cho bên A về tình hình hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính của công ty nửa năm, một năm theo địa chỉ trụ sở chính của bên A.

4.3. Những quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 5. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc hợp tác, tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án ……………… giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A

(Ký và đóng dấu Công ty)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là một số vấn đề có liên quan đến “Thành lập công ty tại quận Ngô Quyền”. Mong rằng đây sẽ là một nguồn tài liệu bổ ích có thể giúp Quý bạn đọc trong quá trình nghiên cứu và làm việc. Nếu vẫn còn thắc mắc hoặc để biết thêm nhiều thông tin. Quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Xin cảm ơn!

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tại Hải Phòng

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tại Bình Dương

5/5 - (20 bình chọn)