Thành lập công ty tại quận Hải Châu như thế nào ?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 14/03/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 178 Lượt xem
5/5 - (30 bình chọn)

Hải Châu là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng nên hoạt động thương mại- dịch vụ trên địa bàn quận đã phát triển nhanh chóng. Chính vì thế, nhiều cá nhân, tổ chức đã đổ về đây để đầu tư kinh doanh. Trong đó, thành lập công ty là một trong những hình thức kinh doanh được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Tuy nhiên, thành lập công ty tại quận Hải Châu thực hiện như thế nào? Hãy theo dõi bài viết để có lời giải đáp.

Chủ thể nào có quyền thành lập công ty tại quận Hải Châu?

Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, cá nhân thành lập doanh nghiệp cũng phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để chịu trách nhiệm đối với doanh nghiệp do mình thành lập hoặc góp vốn thành lập.

Nếu đối tượng thành lập doanh nghiệp là tổ chức thì tổ chức đó phải có tư cách pháp nhân, có tài sản độc lập và có khả năng chịu trách nhiệm độc lập bằng tài sản của mình.

Nếu tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng sau đây thì sẽ không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp, bao gồm:

(i) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình được hiểu là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh vào một trong các mục đích sau đây: (1) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người quy định tại mục (ii) và mục (iii) dưới đây; (2) Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; (3)Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.

(ii) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

(iii) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

(iv) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

(v) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

(vi) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

 (vii) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh điều kiện về tư cách chủ thể, tổ chức, cá nhân muốn được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về “tiền kiểm” và “hậu kiểm”. Theo đó, các điều kiện về tiền kiểm có thể là điều kiện về ngành, nghề đăng ký kinh doanh; điều kiện về tên doanh nghiệp; điều kiện về hồ sơ và lệ phí. Còn điều kiện về hậu kiểm có thể là điều kiện về mức vốn pháp định….

Như vậy, nếu cá nhân, tổ chức không thuộc trường không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp thì đều có thể thành lập công ty tại đà nẵng. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty tại quận Hải Châu có thể liên hệ với Công ty Luật Hoàng Phi (địa chỉ: Phòng 301, Tòa nhà F4, P. Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 098 137 89 99) để được hỗ trợ tốt nhất.

Hồ sơ thành lập công ty tại quận Hải Châu

Để thành lập công ty tại quận Hải Châu, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp phải chuẩn bị một hồ sơ để nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp đăng ký, thành phần hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp có thể là khác nhau.

Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP,  hồ sơ thành lập công ty quận Hải Châu như sau:

Thứ nhất: Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Thứ hai: Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây: (i) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; (ii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên công ty là tổ chức; (iii) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao các giấy tờ được nêu tại mục (ii) phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Thứ ba: Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ sau đây: (i) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; (ii) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; (iii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; (iv) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì tài liệu nêu tại mục (iii) ở trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Thứ tư: Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

(i) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

(ii) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;

(iii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

(iv) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

(v) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ nêu tại mục (iii) ở trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Trình tự thủ tục thành lập công ty tại quận Hải Châu

Để thành lập công ty tại quận Hải Châu, tổ chức, cá nhân thực hiện theo tuần tự các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà mình đăng ký, tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu đã được phân tích ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thành doanh nghiệp trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Theo dõi tình trạng hồ sơ và bổ sung hồ sơ (nếu có)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo kết quả về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận èChuyển sang Bước 4.

Nếu hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thì bổ sung hồ sơ theo yêu cầu và nộp lại hồ sơ như Bước 2.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty

Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp có thể nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trên đây là nội dung bài viết “Thành lập công ty tại quận Hải Châu” mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

 ->>>Tham khảo thêm: Thành lập công ty tnhh

->>>Tham khảo thêm: Thành lập công ty cổ phần

->>>Tham khảo thêm: Thay đổi đăng ký kinh doanh

5/5 - (30 bình chọn)