Thành lập công ty môi giới việc làm

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 14/03/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 443 Lượt xem

Quý vị đang mong muốn thành lập công ty môi giới việc làm, nhưng còn nhiều điều băn khoăn. Hãy tham khảo ngay bài viết này của TBT Việt Nam để được giải đáp những thắc mắc.

Môi giới việc làm là gì?

Môi giới việc làm là công việc chuyên về tư vấn, tìm việc làm cho người lao động có nhu cầu, bên môi giới sẽ tư vấn chi tiết cụ thể thông tin về công việc cho người làm để họ lựa chọn được công việc phù hợp với nhu cầu của mình.

Ngoài ra, môi giới việc làm cũng là bên trung gian giúp những người sử dụng lao động có thể tuyển dụng được người lao động theo nhu cầu của họ.

Đây là một ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận và nhu cầu cao trong xã hội và đang được nhiều sự quan tâm cũng như nhu cầu thành lập công ty môi giới việc làm. Sau đây chúng tôi xin thông tin chi tiết đến khách hàng về điều kiện, thủ tục, hồ sơ thành lập công ty môi giới việc làm.

Điều kiện thành lập công ty môi giới việc làm?

Trước tiên, việc thành lập công ty phải tuân thủ theo những thủ tục cớ bản trong Luật doanh nghiệp 2014, nghị định 78/2015 về đăng kí doanh nghiệp

– Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Ngoài ra, theo Luật đầu tư 2014, sửa đổi bổ sung năm 2016, môi giới việc là thuộc vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, và được quy định cụ thể tại Nghị định 52/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, vậy nên cần có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm được cấp bởi UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc do Sở lao động thương binh xã hội được UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền cấp cho doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật về doanh nghiệp hiện hành và có đủ các điều kiện được quy định.

– Về điều kiện cấp giấy phép

+ Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

+ Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

+ Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Hồ sơ thành lập công ty môi giới việc làm

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

+ Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu;

+ Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định

+ Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục thành lập công ty môi giới việc làm

Việc thành lập công ty môi giới việc làm, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau đây:

Bước 01. Xác định loại hình doanh nghiệp để tiến hành thành lập công ty phù hợp với linh vực môi giới việc làm

Bước 02. Sau đó doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo như chúng tôi đã thông tin để xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh môi giới việc làm.

Bước 03. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 04. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan thực hiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời cho doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cấp, giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.