Thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 15/03/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 465 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Kinh doanh xăng dầu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, gồm các hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu, sản xuất, pha chế xăng dầu, phân phối xăng dầu trên thị trường, dịch vụ cho thuê, cảng, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển xăng dầu.

Để thành lập công ty kinh doanh xăng dầu cần đáp ứng những điều kiện gì? Trình tự thành lập công ty xăng dầu? Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu?

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh xăng dầu?

Thành lập công ty kinh doanh xăng dầu cần đáp ứng các điều kiện như sau:

– Kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu cần đáp ứng điều kiện:

+ Công ty được thành lập theo đúng trình tự quy định.

+ Có hệ thống cầu cảng chuyên dụng, bảo đảm tiếp nhận được các phương tiện vận tải xăng dầu, có trọng tải ít nhất 7000 tấn, thuộc sở hữu doanh nghiệp, đồng sở hữu, thuê sử dụng ít nhất 05 năm.

+ Kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích ít nhất 15.000 m3, nhận xăng dầu từ phương tiện vận tải xăng dầu, doanh nghiệp sỡ hữu, đồng sở hữu, đi thuê từ 05 năm trở lên.

+ Có phương tiện vận tải xăng dầu doanh nghiệp sở hữu, đồng sở hữu, đi thuê từ 05 năm trở lên.

+ Có ít nhất cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp, tối thiểu 40 tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối.

– Cá nhân, tổ chức phân phối xăng dầu đáp ứng điều kiện:

+ Doanh nghiệp thành lập theo quy định, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi đăng ký kinh doanh xăng dầu.

+ Có kho, bể dung tích ít nhất 2.000 m3 thuộc sở hữu doanh nghiệp, đồng sở hữu, đi thuê từ 05 trở lên.

+ Có phương tiện vận tải xăng dầu từ 05 năm trở lên.

+ Có phòng thử nghiệm thuộc phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

+ Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, ít nhất05 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp, đồng sở hữu, ít nhất10 cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu.

+ Người quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

– Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu phải đáp ứng các điều kiện:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

+ Có kho, bể xăng dầu dung tích ít nhất 2.000 m3, thuộc sở hữu doanh nghiệp, đồng sở hữu, đi thuê từ05 năm trở lên.

+ Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp, đồng sở hữu, thuê từ 05 năm trở lên.

+ Có ít nhất 05 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp, sở hữu và đồng sở hữu, ít nhất 10 cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu.

+ Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu do thương nhân kiểm soát.

+ Người quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

– Đại lý bản lẻ xăng dầu phải đáp ứng điều kiện:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

+ Có các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp, sở hữu và đồng sở hữu.

+ Người quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

– Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu phải đáp ứng điều kiện:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

+ Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp, sở hữu và đồng sở hữu.

+ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

– Cửu hàng bán lẻ xăng dầu đáp ứng điều kiện:

+ Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý, tổng đại lý, thương nhân nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối.

+ Tthiết kế, xây dựng, có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành.

+ Người quán lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

->>>>>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty tnhh

Trình tự thành lập công ty xăng dầu?

Thành lập công ty xăng dầu tuân theo trình tự như sau:

Bước 1- Đăng ký thành lập doanh nghiệp

– Người muốn thành lập công ty chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị thành lập công ty.

+ Điều lệ công ty.

+ Giấy tờ chứng minh nhân thân của cá nhân, chứng minh tư cách pháp nhân.

+ Danh sách các thành viên hợp danh, thành viên góp vốn, cổ đông công ty.

+ Giấy tờ cần thiết khác.

– Nộp bộ hồ sơ trên đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi mà công ty đặt trụ sở chính.

– Sau đó cơ Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ hợp lệ.

Bước 2- Xin cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu

– Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu gồm:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản kê cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ xuất, nhập khẩu xằn dầu.

+ Danh sách các cửa hàng bán, lẻ, tổng đại lý, địa lý.

+ Các tài liệu khác chứng minh.

– Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo mẫu.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh việc đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh.

+ Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu.

+ Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân.

+ Tài liệu chứng minh kèm theo.

– Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh.

+ Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu.

+ Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân.

+ Văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu 01 năm, ghi rõ chủng loại xăng dầu.

– Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh.

+ Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu.

+ Văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn ít nhất 01 năm, ghi rõ chủng loại.

+ Tài liệu chứng minh kèm theo.

– Hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 + Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ, giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định.

Bước 3- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu

– Với các trường hợp cấp xin Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Thương nhân sẽ gửi hồ sơ trực tiếp đến Bộ Công Thương.

Sau đó Bộ Công Thương sẽ tiến hành xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra quyết định cấp Giấy phép hoặc không cấp.

– Với các trường hợp xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, Giấy xác nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Thương nhân sẽ tiến hành gửi bộ hồ sơ như trên đến Sở công thương nơi mà đại lý, tổng đại lý, cửa hàng bán lẻ đặt trụ sở.

– Khi được cấp Giấy phép, Giấy xác nhận phải thực hiện nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài Chính.

Mọi thắc mắc, góp ý về thành lập công ty kinh doanh xăng dầu hãy gửi về cho TBT Việt Nam theo số 1900 6560.

->>>>>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty cổ phần

5/5 - (5 bình chọn)