Thành lập công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật năm 2024

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 906 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Lựa chọn ngành, nghề trong phạm vi kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Quyết định số 27/2018-QĐ/Ttg, hiện nay những ngành, nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật được đánh mã số ngành, nghề kinh doanh cụ thể như sau:

– Mã 20: Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất;

– Mã 201: Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh;

– Mã 2011: Sản xuất hoá chất cơ bản;

– Mã 20113: Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác;

– Mã 20114: Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác;

– Mã 20119: Sản xuất hóa chất cơ bản khác;

– Mã 2012 và Mã 20120: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ;

– Mã 202: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác;

– Mã 2021 và Mã 20210: Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp;

– Mã 46691: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp;

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp và chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Để tiến hành hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hợp pháp, quý khách hàng có thể tham khảo 03 loại hình doanh nghiệp sau:

– Công ty TNHH 1 thành viên;

– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

– Công ty Cổ phần;

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

Bộ hồ sơ đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định)

– Dự thảo Điều lệ công ty TNHH;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

– Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác. Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

* Đối với thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định)

– Dự thảo Điều lệ công ty

– Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

– Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối

* Đối với thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định)

– Dự thảo Điều lệ công ty

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương.

Thủ tục thành lập công ty thuộc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

– Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đề nghị đăng ký thành lâp doanh nghiệp.

– Bước 2: Điền thông tin vào mẫu hồ sơ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và scan Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương để thực hiện thao tác đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

– Bước 3: Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thành công, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo văn bản ủy quyền nộp bản cứng bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo thời gian được yêu cầu và lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư.

– Bước 4: Sau 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện khác kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Theo Luật đầu tư 2020, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, do đó chủ sở hữu doanh nghiệp cần phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2020, cụ thể:

Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây:

– Giấy phép;

– Giấy chứng nhận;

– Chứng chỉ;

– Văn bản xác nhận, chấp thuận;

– Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Đối với doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đặc biệt là sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cần phải đăng ký sở hữu trí tuệ tại cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là đăng ký đối với sở hữu công nghiệp (Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, logo; Đăng ký Sáng chế, giải pháp hữu ích; Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp; Đăng ký kiểu dáng sản phẩm).

Lưu ý: Sau khi thành lập công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, chủ sở hữu doanh nghiệp cần phải tiến hành các công việc sau: Treo biển tại trụ sở công ty; Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp; Đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế; Đăng ký chữ ký số nộp thuế điện tử; Đăng ký nộp thuế điện tử; Khắc con dấu; In hóa đơn; …

5/5 - (4 bình chọn)