Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 17/06/2022 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 60 Lượt xem

Một trong những nội dung bắt buộc phải kê khai khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty đó là vốn điều lệ. Vậy Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn? Khách hàng quan tâm vui lòng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để có thêm thông tin chi tiết.

Vốn thành lập công ty bao gồm những loại vốn nào?

Thứ nhất: Vốn điều lệ

– Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Sau đó được công ty đăng ký với sở kế hoạch và đầu tư theo nhu cầu hoạt động của công ty.

Đây là khoản vốn được doanh nghiệp tự do đăng ký và không có ràng buộc gì với quy định của pháp luật, người góp vốn sẽ chịu trách nhiệm trên khoản vốn góp của mình. Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu, hoặc mức vốn điều lệ công ty tối đa là bao nhiêu khi doanh nghiệp đăng ký.

Ví dụ: Sau khi tìm hiểu thành lập công ty cổ phần cần những gì, thì bạn cần tính chi phí hoạt động của công ty gồm phí phát sinh, dự định là khoảng 3 tỷ đồng, nguồn vốn mở rộng hoạt động khoảng 1 tỷ vì vậy có thể đăng ký vốn điều lệ khoảng 4 tỷ đồng.

Thứ hai: Vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp:

– Vốn pháp định công ty là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có đủ theo quy định của pháp luật đối với ngành kinh doanh có điều kiện tương ứng về vốn để thành lập công ty.

Tức là khi doanh nghiệp đăng ký một ngành nghề mà nằm trong danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì theo quy định của pháp luật cần có đủ số vốn theo quy định từng ngành nghề kinh doanh bên dưới thì doanh nghiệp mới có đủ điều kiện hoạt động.

Vốn pháp định cũng là số tiền tối thiểu để công ty được thành lập theo quy định của nhà nước. Tuỳ  vào loại hình kinh doanh có điều kiện hay không điều kiện mà có có mức vốn khác nhau. Vốn pháp định là mức vốn bắt buộc phải có để đăng ký kinh doanh 1 ngành nghề có điều kiện.

– Trong đăng ký ngành nghề kinh doanh có 2 dạng: ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ngành nghề kinh doanh không có điều kiện (ngành nghề bình thường). Ngành nghề kinh doanh có điều kiện lại chia làm 2 loại:

+ Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.

+ Ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề.

– Muốn đăng ký được ngành nghề có điều kiện yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp phải đăng ký được số vốn pháp định (vốn tối thiểu để đăng ký 1 ngành nghề có điều kiện quy định tai bảng ngành nghề kinh doanh có điều kiện tùy vào từng ngành).

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, pháp luật không quy định mức vốn cụ thể đối với doanh nghiệp nói chung. Theo đó, tùy vào khả năng kinh tế của thành viên công ty và mục đích hoạt động của công ty, vốn điều lệ được quyết định cụ thể. Do vậy, khi quyết định thành lập doanh nghiệp, thành viên công ty nên xác định vốn điều lệ dựa trên các cơ sở sau:

– Khả năng tài chính của mình;

– Phạm vi, quy mô hoạt động của công ty;

– Chi phí hoạt động thực tế của công ty sau khi thành lập (vì vốn điều lệ của công ty để sử dụng cho các hoạt động của công ty sau khi thành lập);

– Dự án ký kết với đối tác…

Pháp luật Việt Nam quy định thời hạn góp đủ vốn đối với doanh nghiệp mới thành lập là 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hết thời hạn trên mà công ty chưa góp đủ số vốn đã đăng ký thì phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Mặc dù hiện nay pháp luật Doanh nghiệp không quy định Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn? Song Thành viên công ty phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn mình đã đăng ký hoặc đã góp (trừ chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn).

Số vốn góp quyết định mực thuế môn bài công ty phải nộp sau khi hoàn tất quy trình thành lập công ty. Theo quy định hiện hành thuế môn bài được chia thành hai mức:

Mức 1: Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng mức thuế môn bài: 3 triệu đồng /1 năm

Mức 2: Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống mức thuế môn bài: 2 triệu đồng/ 1 năm

Tuy nhiên, công ty cần lưu ý đối với nhưng công ty thành lập để kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định hoặc yêu cầu ký quỹ thì vốn điều lệ của công ty phải tối thiểu bằng mức vốn pháp định hoặc đáp ứng ký quỹ theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra vốn điều lệ của công ty

Cách 1: Tra cứu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay, thông tin của một số công ty đã được công khai trên cổng thông tin, nên bạn có thể tra cứu thông tin này trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Để tra cứu thông tin về vốn điều lệ, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào website chính thống của cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Điền tên thông tin doanh nghiệp/mã số thuế/mã số doanh nghiệp bạn muốn tra cứu.

Bước 3: Nhấn tra cứu và nhận kết quả được hiển thị trên màn hình

Tuy nhiên, cách này sẽ không phù hợp đối với một số doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp không cập nhật thông tin vốn điều lệ trên cổng.

Cách 2: Tra cứu tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sở kế hoạch đầu tư là địa điểm các doanh nghiệp đăng ký làm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do đó đây là nơi có tất cả các thông tin của công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam. Để tra cứu thông tin/vốn điều lệ công ty, có thể ra trực tiếp sở kế hoạch và đầu tư.

Bước 1: Lập hồ sơ xin cung cấp vốn điều lệ và thông tin công ty doanh nghiệp mà mình muốn tìm hiểu.

Bước 2: Sau khi nộp hồ sơ, các nhân viên thuộc cơ quan sẽ xem xét, và gửi kết quả sau khi tra cứu.

Tuy nhiên, hạn chế của cách này là sở kế hoạch và đầu tư chỉ cung cấp thông tin và duyệt hồ sơ cho những người có thẩm quyền, chức trách, nghĩa vụ đối với doanh nghiệp, công ty mà bạn muốn tra cứu.

Cách 3: Liên hệ trực tiếp công ty, doanh nghiệp.

Đây là cách tra cứu nhanh chóng và chính xác nhất. Tuy nhiên với cách này những người/nhân viên không có chức trách liên quan đến vốn điều lệ của công ty thì rất ít khi được cung cấp. Do đó, việc cung cấp thông tin vốn điều lệ do tùy công ty.

Thành lập công ty cần bao nhiêu người?

– Điều kiện để thành lập công ty cổ phần: Bắt buộc phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa.

– Điều kiện để thành lập công ty TNHH 1 thành viên: Bắt buộc chỉ có 1 cá nhân/ tổ chức là chủ sở hữu (người đứng ra thành lập công ty). Chủ sở hữu có thể đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Điều kiện để thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Phải có từ 2 đến 50 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp.

– Điều kiện để thành lập công ty hợp danh:

Phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn; Thành viên hợp danh phải là cá nhân và không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân khác; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

– Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Chủ doanh nghiệp tư nhân là cá nhân, tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với hoạt động của doanh nghiệp;

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn? Cùng với một số thông tin liên quan. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác, vui lòng phản hồi trực tiếp để được nhân viên hỗ trợ nhanh chóng.

->>> Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

->>> Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Hồ Chí Minh