Thành lập công ty cho thuê tài chính

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 15/03/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 400 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hiện nay nhu cầu vay tài chính ngày càng gia tăng do đó các công ty tài chính ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc cung cấp tín dụng.

Không phải công ty nào cũng có thể hoạt động kinh doanh cho thuê tài chính bởi vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì thế việc thành lập công ty cho thuê tài chính cần phải đáp ứng đủ các điều kiện pháp luật quy định. Bài viết dưới đây của TBT Việt Nam sẽ tư vấn cụ thể hơn về nội dung này.

Quy định của pháp luật về công ty cho thuê tài chính

Công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành mà hoạt động chính của công ty là cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật.

Có thể hiểu cho thuê tài chính là một hoạt động cung cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở của hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính.

Bên cho thuê tài chính sẽ cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu bên thuê tài chính và nắm quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong thời hạn cho thuê.

Bên thuê tài chính sẽ sử dụng tài sản thuê tài chính, thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê theo quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

Hợp đồng thuê tài chính là hợp đồng không được hủy ngang được ký kết giữa bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính về việc cho thuê tài chính đối với một hay một số tài sản cho thuê.

Với ưu điểm về hoạt động cũng như việc thành lập tương đối đơn giản nên việc thành lập công ty cho thuê tài chính cũng ngày càng tăng.

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty tnhh

Điều kiện để được cấp giấy phép cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó khi muốn thành lập công ty cho thuê tài chính thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có vốn điều lệ và vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định, vốn pháp định của công ty cho thuê tài chính lad 150 tỷ đồng;

– Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông hoặc thành viên sáng lập là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phải có đủ khả năng tài chính để góp vốn.

– Người quản lý, người điều hành công ty phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật; phải có điều lệ công ty phù hợp với quy định;

 – Phải có đề án thành lập, có phương án kinh doanh khả thi.

Đây là những điều kiện cần thiết cần phải đáp ứng khi muốn thành lập công ty cho thuê tài chính.

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty cổ phần

Quyền của bên cho thuê tài chính

– Bên cho thuê tài chính có quyền sở hữu tài sản cho thuê trong suốt thời gian cho thuê và không bị ảnh hưởng nếu bên thuê phá sản, giải thể. Tài sản cho thuê không được coi là tài sản của bên thuê khi thực hiện xử lý tài sản để trả nợ cho các chủ nợ khác.

– Bên cho thuê tài chính có quyền yêu cầu bên thuê ký cược và thực hiện các biện pháp bảo đảm khách theo quy định trong trường hợp cần thiết;

– Bên cho thuê tài chính có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng cho thuê tài chính cho một bên cho thuê tài chính khác. Tuy nhiê trong trường hợp này thì bên cho thuê cần phải thông báo trước bằng văn bản cho bên cho thuê.

– Có quyền yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại khi bên thuê có hành vi vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính.

– Có quyền được chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước thời hạn và yêu cầu bên thuê phải thanh toán đầy đủ số tiền thuê còn lại và chi phí phát sinh do chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn do bên thuê vi phạm các điều khoản là căn cứ để chấm dứt hợp đồng được quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

– Bên cho thuê tài chính có quyền được thu hồi tài sản cho thuê nếu bên thuê sử dụng, khai thác tài sản cho thuê trái quy định của hợp đồng cho thuê tài chính đã thỏa thuận. Và có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo đảm cho bên cho thuê thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản cho thuê.

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty tại hà nội

Hồ sơ thành lập công ty cho thuê tài chính

Trước khi chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty cho thuê tài chính thì công ty phải đáp ứng các điều kiện đã nêu ở mục trên. Hồ sơ gồm có:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cho thuê tài chính;

– Điều lệ của công ty cho thuê tài chính;

– Danh sách các thành viên trong công ty cho thuê tài chính;

– Bản sao hợp lệ của các giấy tờ sau: nếu người thành lập công ty là cá nhân thì phải có chứng munh nhân dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác.

Nếu người thành lập công ty là tổ chức thì cần có quyết định thành lập hoặc các giấy tờ tương đương khác; một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của công ty, văn bản ủy quyền tương ứng.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì sẽ nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty cho thuê tài chính đặt trụ sở chính. Quý khách có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc ủy quyền cho công ty TBT Việt Nam chúng tôi thực hiện thủ tục này.

Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Hy vọng rằng bài viết này quý khách đã nắm được các điều kiện và hồ sơ cần thiết để thành lập công ty cho thuê tài chính. Nếu có những vấn đề chưa rõ cần tư vấn thêm quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 1900 6560 để được tư vấn trực tiếp và cụ thể hơn.

->>>>>> Tham khảo thêm : thành lập công ty tại thành phố hồ chí minh

5/5 - (5 bình chọn)