Thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 01/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 390 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Dịch vụ kế toán là một trong những dịch vụ  quan trọng và không những phát  triển  hiện nay. Khi càng nhiều những doanh nghiệp được thành lập và hoạt động  đi kèm với đó là nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng tăng cao. Đây là sân chơi dành cho cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp  nước ngoài.

Trong bài viết Thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam  TBT Việt Nam sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về  điều kiện, thủ tục thành lập  chi nhánh công  ty kế toán nước ngoài.

Điều kiện đối với công ty kế toán tại nước ngoài là gì?

Công ty kế ty toán nước ngoài được thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau để được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam. Đây là một trong  những giấy tờ bắt buộc và quan trọng nhất để có thể thành lập chi nhánh tại Việt Nam đối với công ty nước ngoài. Các điều kiện bao gồm:

Thứ nhất:  Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

Theo như quy định của pháp luật thì thương nhân  nước ngoài  đã được thành lập và đăng ký theo đúng như quy định của nước sở tại nhưng phải tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được Điều ước này được  pháp luật nước sở tại Công nhận.

Đây là điều kiện đầu tiên cũng là điều kiện tiên quyết khi muốn thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ hai: . Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

Điều kiện thứ hai quy định về thời gian hoạt động của công ty. Khi thương nhân được thành lập và đăng ký hợp pháp phải có thời gian hoạt động nhất định  để có thể thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Hiện tại Pháp luật Việt Nam quy định  thời gian này là Năm năm.

Quy định này  đảm bảo về thời gian hoạt động,kinh nghiệm, tính bền vững của Doanh nghiệp khi hoạt động tại Việt Nam. Đặc biệt nó cho thấy được rằng  doanh nghiệp này hoạt động  đúng như theo Pháp luật nước sở tại Quy định.

Thứ ba:  Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

Quy định này nói lên sự khác biệt của pháp luật các  nước trên thế giới. Có một số  nước quy định về thời gian hoạt động của Công ty trên Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.

Chính vì vậy pháp luật Việt Nam quy định, nếu trong trường hợp có quy định về thời gian nói trên. Doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải còn thời gian hoạt động ít nhất là 01 năm kể từ ngày nộp hồ sơ thành lập chi nhánh tại Việt Nam.

Thứ tư: Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

Thứ năm: Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Phần tiếp theo của bài viết Thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam TBT Việt Nam sẽ cung cấp thông tin về Quy trình thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

->>> Tham khảo thêm : thành lập công ty có vốn nước ngoài

Quy trình thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

Hiện nay, Muốn thành lập và hoạt động chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam phải trải qua hai bước quan trọng bao gồm: Thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam theo pháp luật hiện hành và có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Bước 1: Thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam

–  Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam

Pháp Luật hiện hành quy định chặt chẽ về hồ sơ thành lập chi nhánh công ty  nước ngoài bao gồm những giấy tờ sau:

Thứ nhất:  Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Thứ hai:  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

Thứ ba: Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;

Thứ tư: Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

Thứ năm: Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;

Thứ sáu: Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;

Thứ bảy: Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm:

+ Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh;

+ Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định của pháp luật  hiện hành.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được pháp luật hiện hành quy định về điều kiện đối với từng loại hình công ty. Điều kiện đối với Chi nhánh công ty  kế toán nước ngoài thành lập tại Việt Nam như sau:

Thứ nhất: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

Thứ hai: Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

Thứ ba: Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

Thứ tư: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Từ những phân tích trên TBT Việt Nam mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết Thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Công Ty Luật Hoàng Phi vào số điện thoại  1900 6560.

->>> Tham khảo thêm : thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

5/5 - (5 bình chọn)