Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 17/02/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 74 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Quý độc giả có quan tâm có thể tham khảo bài viết để có thêm cho mình những thông tin hữu ích.

Khái niệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Đây là nội dung được ghi nhận tại khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

Theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm như sau:

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm nêu trên.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai?

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

+ Với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, theo khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp thì Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, theo khoản 3 Điều 79 Luật Doanh nghiệp thì 3. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Theo khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp thì: Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Theo khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp thì: Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân

Theo khoản 3 Điều 190 Luật Doanh nghiệp thì: Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thẩm quyền là quyền chính thức được xem xét để kết luận và định đoạt, quyết định một vấn đề. Thẩm quyền gắn liền với quyền và nhiệm vụ mà pháp luật quy định cho cơ quan nhà nước, người nắm giữ những chức vụ lãnh đạo, quản lí trong các cơ quan đó để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của họ. Từ đó, có thể hiểu, thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Cần phân biệt thẩm quyền này với quyền quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty.

– Với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần:

Theo Điều 50 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp thì:

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Với công ty hợp danh:

Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty như đã chia sẻ trên đây. Theo Điều 49 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì:

Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên hợp danh mới theo quy định tại Điều 185 và Điều 186 Luật Doanh nghiệp, công ty hợp danh gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Với doanh nghiệp tư nhân:

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như đã đề cập trên đây. Theo Điều 54 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì:

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người mua, người được tặng cho, người thừa kế phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Như vậy, với tất cả các loại hình doanh nghiệp, thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tức là tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp là Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh là cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

Chắc hẳn rằng, với những chia sẻ trên đây của chúng tôi, Quý vị đã có thêm thông tin về thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật. Trường hợp còn những thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ chúng tôi qua Tổng đài 1900 6557 để được hỗ trợ, giải đáp.

5/5 - (4 bình chọn)