Tham khảo tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2848 Lượt xem
4.3/5 - (6 bình chọn)

Tham khảo là gì?

Tham khảo là việc tìm hiểu, lấy thêm những thông tin từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau như internet, sách, giáo trình… nhằm mục đích học hỏi, nghiên cứu hay lấy căn cứ để giải quyết công việc.

>>> Xem thêm: Văn bản tiếng Anh là gì?

Tham khảo tiếng Anh là gì?

Tham khảo tiếng Anhrefer.

Định nghĩa tham khảo có thể dịch sang tiếng Anh như sau:

Reference is the study, getting more information from various sources such as internet, books, textbooks… for the purpose of learning, researching or taking grounds to solve the work.

>>> Tham khảo: Biên bản tiếng Anh là gì?

Cụm từ tương ứng tham khảo tiếng Anh là gì?

– Sách tham khảo là gì?

Sách tham khảo là tài liệu được xuất bản và được rao bán tại các nhà sách, cửa hàng nhằm phục vụ cho một lĩnh vực nhất định. Ví dụ như: sách tham khảo môn toán, sách tham khảo môn văn, bình luận các quy định về thừa kế…

Sách tham khảo được dịch sang tiếng Anh là refenrence books.

Reference books are documents published and sold in bookstores and shops in order to serve a certain field. For example: math reference books, literature reference books, comments on inheritance rules…

Your reference là gì?

Your reference tiếng Việt là tài liệu tham khảo của bạn.

Tài liệu tham khảo của bạn là việc cá nhân có những tài liệu tham khảo riêng cho bản thân hoặc có thể hiểu là cá nhân đó là tác giả của những cuốn sách tham khảo.

Your references are those individuals who have their own references or understand that they are the authors of reference books.

Future reference là gì?

Future reference được hiểu sang tiếng Việt là tài liệu tham khảo trong tương lai.

Tài liệu tham khảo trong tương lai là những thông tin, những kiến thức, kinh nghiệm được tích lũy từ thời điểm hiện tại sẽ có giá trị tham khảo cho chính bản thân người đó hoặc cho những người khác về sau này.

References in the future are information, knowledge and experience accumulated from the present time that will be valuable references for himself or others for later.

– Tham khảo bài văn.

Tham khảo bài văn là việc học sinh đọc, xem trước các bài văn mẫu để có những cách nhìn nhận tổng quát, những ý chính để cho bài văn cuẩ mình đầy đủ và tốt hơn.

Tham khảo bài văn được dịch sang tiếng Anh là refer to the essay.

Reference writing is the student reading, previewing sample texts for a general view, the main ideas to make your essay full and better.

>>> Đọc thêm: Giáo trình là gì? Giáo trình tiếng Anh là gì?

Ví dụ một số cụm từ thường sử dụng tham khảo tiếng Anh?

– Sự tham khảo tiếng Anh là gì?

Sự tham khảo tiếng Anh là reference.

Sự tham khảo là động từ chỉ hoạt động tìm đọc, lấy thông tin của cá nhân phục vụ vào mục đích, công việc của bản thân.

Reference is a verb that refers to the reading and taking of personal information for the purpose and work of itself.

– Người tham khảo tiếng Anh là gì?

Người tham khảo tiếng Anh là references

Người tham khảo là chỉ cá nhân trực tiếp có hoạt động tìm đọc, nghiên cứu các thông tin, tài liệu để phục vụ mục đích riêng.

Người tham khảo được hiểu sang tiếng Anh như sau:

Reference refers to only individuals directly engaged in activities of reading and researching information and documents for their own purposes.

– Tham khảo tiếng Anh lớp 6.

Tham khảo tiếng Anh lớp 6 là những cuốn sách, tài liệu phục vụ cho môn học tiếng Anh ở lớp 6.

Tham khảo tiếng Anh lớp 6 được dịch sang tiếng Anh là refer to 6th grade English.

References to 6th grade English are books and documents for English subjects in grade 6.

– Trả bài tiếng Anh là gì?

Trả bài được dịch sang tiếng Anh là return post.

Trả bài là từ thường được sử dụng trong ngành giáo dục, chỉ việc giáo viên trả lại bài tập đã kiểm tra cho học sinh để tự xem lại và rút kinh nghiệm trong bài học.

Returning is a commonly used word in education, only the teacher returning the tested homework to students to review and learn from lessons.

>>> Tham khảo: Công văn tiếng Anh là gì?

4.3/5 - (6 bình chọn)