Thả rông súc vật gây tai nạn giao thông bị xử phạt như thế nào

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 08/05/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 197 Lượt xem
Đánh giá post

Ban biên tập xin trả lời như sau:

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định:

– Người dẫn dắt súc vật đi trên đường đi bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo vệ vệ sinh trên đường ; trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn ( khoản 1 Điều 34 ) .

– Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới (khoản 2 Điều 34).

– Không được thả rông súc vật trên đường đi bộ ( điểm c Khoản 2 Điều 35 )
Với những trường hợp vật nuôi, súc vật thả rông gây tai nạn, pháp lý hiện hành đã có những pháp luật xử phạt rất rõ ràng .
Điều 10 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP xử phạt người điều khiển và tinh chỉnh, dẫn dắt súc vật, điều khiển và tinh chỉnh xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường đi bộ
1. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây :
a ) Không nhường đường theo lao lý, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng ;
b ) Không chấp hành tín hiệu lệnh hoặc hướng dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm pháp luật tại khoản 3 Điều này ;
c ) Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố ;
d ) Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường lao lý, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới ;
đ ) Để súc vật đi trên đường đi bộ không bảo vệ bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đi lại đang tham gia giao thông ;
e ) Đi dàn hàng ngang từ 02 xe trở lên ;
g ) Để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển và tinh chỉnh ;
h ) Điều khiển xe không có báo hiệu theo pháp luật .
2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau đây :

a) Không chấp hành hiệu lệnh, hưóng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

b ) Dắt súc vật chạy theo khi đang tinh chỉnh và điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện đi lại giao thông đường đi bộ ;
c ) Xếp hàng hóa trên xe vượt quá số lượng giới hạn lao lý .
3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng so với người tinh chỉnh và điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển và tinh chỉnh xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái lao lý .

Trường hợp chủ gia súc không tuân thủ những lao lý bảo vệ bảo đảm an toàn giao thông, dẫn dắt gia súc đi vào đường giao thông gây tai nạn giao thông, gây thiệt hại cho tính mạng con người, sức khỏe thể chất, gia tài của người khác thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của pháp lý hiện hành như sau :
Điều 603 Bộ luật dân sự năm năm ngoái pháp luật về việc bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra như sau :
1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời hạn chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .
2. Trường hợp người thứ ba trọn vẹn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại ; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải trực tiếp bồi thường thiệt hại .
3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp lý gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp lý phải bồi thường ; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp lý thì phải trực tiếp bồi thường thiệt hại .
4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp lý, đạo đức xã hội .

Trường hợp chủ gia súc thả gia súc hoặc dẫn dắt gia súc đi trên đường gây tai nạn giao thông chết người thì người chủ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với khung xử lý thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Trường hợp vô ý làm chết 02 người trở lên thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường theo Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trên thực tiễn có nhiều vụ tai nạn xảy ra không có người nào đứng ra nhận làm chủ của súc vật. Do đó, việc bồi thường cho người bị nạn trong trường hợp này gặp khó khăn vất vả. Đây cũng là yếu tố còn sống sót khá thông dụng, do mỗi khi xảy ra tai nạn, người chủ sở hữu gia súc thường tránh mặt, không nhận nghĩa vụ và trách nhiệm .
Để hạn chế trường hợp súc vật thả rông gây tai nạn giao thông, mỗi người chủ cần có ý thức hơn nữa trong việc quản trị vật nuôi, không chăn, thả trâu, bò trên đường giao thông. Ngoài ra, chính quyền sở tại địa phương cùng những cơ quan tương quan cũng cần tăng cường công tác làm việc tuyên truyền, kiểm tra và giải quyết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm .

BBT

Đánh giá post

Một cốc là bao nhiêu aoxơ?

Cập nhật: 08/05/2022

Mbti là gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Pồ cô sịp pồ là gì?

Cập nhật: 08/05/2022