Tế bào có ba thành phần cơ bản là?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 27/10/2022 |
  • Giáo dục |
  • 5522 Lượt xem
4.8/5 - (58 bình chọn)

Câu hỏi:

Tế bào có ba thành phần cơ bản là?

A. Màng tế bào, ti thể, nhân.

B. Màng sinh chất, chất tế bào, ti thể.

C. Màng tế bào, chất tế bào, nhân.

D. Chất tế bào, lục lạp, nhân.

Đáp án đúng C.

Tế bào có ba thành phần cơ bản là màng tế bào, chất tế bào và nhân hoặc vùng nhân, màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất với các môi trường bên ngoài thu nhận các chất vào tế bào để tổng hợp nên các chất cần thiết như protein, lipit,… nhờ các bào quan có trong tế bào chất.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Tế bào có cấu tạo gồm 3 phần là màng sinh chất, chất tế bào và nhân. Trong đó:

– Màng sinh chất có lỗ màng đảm bảo mối liên hệ giữa tế bào với máu và dịch mô.

– Chất tế bào có nhiều bào quan như: lưới nội chất, riboxom, ti thể, bộ máy Gongi, trung thể,…

– Nhân có chứa NST và nhân con.

Mối quan hệ giữa màng sinh chất, tế bào chất và nhân:

– Màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất với các môi trường bên ngoài thu nhận các chất vào tế bào để tổng hợp nên các chất cần thiết như protein, lipit,… nhờ các bào quan có trong tế bào chất.

– Nhân điều khiển sự hoạt động của các quá trình tổng hợp và trao đổi chất với môi trường của tế bào, từ đó đảm bảo cho tế bào hoạt động ổn định.

Tế bào chứa các chất vô cơ và hữu cơ. Chất hữu cơ chủ yếu trong tế bào gồm protein, lipit, gluxit, axit nucleic. Chất vô cơ gồm các khoáng như Ca, K, Mg,…

Chức năng của tế bào là thực hiện trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể sống.

Tế bào diễn ra sự phân chia, hoạt động này giúp cho cơ thể lớn lên, tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào các hoạt động sinh sản.

Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể là tổng hợp các hoạt động sống của tế bào.

4.8/5 - (58 bình chọn)